DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 235 —


dođi demo brzo do osvjedočenja, da su listinac i bujad šumska
u gorskim krajevima doista i danas još narodu neobhodua potreba
— a s obzirom na to, da bi se i u nas svakako i pitanju
potrajnog uživanja stelje u gorskim šumama kao i zajedničkim
stelnicima po gornjoj Krajini, imala posvedivati što
veda pažnja i važnost.


Svratiti u kratkom pozornost mjerodavnih faktora na to
pitanje — bila svrha i tih redaka.
Gašo Vac, kr. kotarski šumar.


Uspomene iz god. 1872.


S obzirom na članak u posliednjem broju ;>> Šumarskoga
lista« »Nješto iz novije prošlosti našega šumarstva«, dozvolite
da i ja ovdje objelodanim jednu takovu iz dobe, kad sam baš
u vrieme naumljene veleprodaje t. z. investicionalnih šuma poznatom
konzorciju, sudjelovao kod izmjere tih šuma — po t. z.
krajiškom triangulatornom direktorijumu


Ovaj je direktorij stojao pod upravom c. i kr. ženijskog
kapetana Huge Daublevskog pl. Sternecka — kasnije divizionera
i podmaršala — a bijahu mu dodieljeni: nadporučnik
Allilovid, poručnici Jiiger i Schwarz i moja malenkost.


AUilovid mjerio i prenasao je triangulatorne točke na staklo
(Spiegelplatte), Jager provadjao je grafičnu triangulaciju za kataster,
Sehwarz i Sternock radili su teodolitom — a ja sam
imao zadadu, da rukovodim gradnje manjih triangulatornib piramida,
da vodim manuale teodolitičke radnje, da rišem nacrte,
provadjam račune, a napose još i tu, da sa raznih piramida
kao i crkvenih tornjeva sa »Heliotropom« dajem znakove u
odredjenim smjerovima tako, da triangulator — u velikoj
daljini — na protivnoj strani, odraženo svjetlo uzmogne točno
fiksirati — te kuteve teodolitom mjeriti.*


^ Heliotrop je vrst zrcala, koje je u središtu probušeno — mikrometrlčkim
bezkonafinim vijkom (Schraube ohne Ende) za sitno kretanje zrcala proviđjeno
postrance sa dalekozorom i magnetičkom iglom. Sitn-m kretanjem zrcala prema kretnji
zemlje i položaju, odrazivase sunce — poput zviezde na protivnoj strani.