DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 234 —


bi uzgojem žitarica mogle narodu namaknuti i slamu za nastelj,
a ujedno i kruh za prehranu.


Nu pustu zemlju treba kopati, orati, obradjivati, a to kan
da se ne će bivšem »graničaru«. Voli on dangubiti — ili i u
Ameriku seliti se.


I tako rastu od dana na dan i zahtjevi — na zajedničke
šume i njihove užitke — a napose i na stelju.


A po tom dobiva onda i po šumske uprave, napose šuma
obterećenih služnostima — i pitanje »stelarenja«, sve to vedu
važnost.


Toli pravoužniei krajiških imovnih obćina koli i oni zemljišnih
zajednica, ovlašteni su u svojih zajedničkih obdinskih
šuma i na užitak stelje.


Pa ved i šumski zakon, govoredi o šumskom gospodarenju
u obde, propisuje u svojim §§. 11—14, medju ostalim i načine
dobave i uživanja stelje u šumama. ;Napose propisano je, da
se listinac na jednom te istom mjestu u šumi smije sabirati
najviše samo svake trede godine — a nikada da se na tim
mjestima nesmiju istodobno sjedi i kresanice, da se stelja smije
doznačivati samo u primjereno vrijeme i na stanovitim mjestima
i t. d. i t. d.


Pa i naredbom kr. zemaljske vlade od 23. travnja 1903.
br. 23.152. — odnosedom se na sastavak šumsko-gospodarstvenih
osnova i programa za šume zemljištnih zajednica (§§ 20.
i 39.) ovo je pitanje naglašeno.


Nu i uživanje napred spomenutih »bujadnica« valjalo bi
sada svrsi shodnim načinom urediti, da se tako narodu i bez
osjetlive štete po šume osjegura i potrebna stelja.


Da je neracionalna dobava stelje i kresanica iz šuma po
obstanak ovih pogubna — o tom ovdje razpravljati smatramo
suvišnim — jer su to i onako svakom šumaru i predobro poznate
stvari.


U prvi mah pričinit de se mnogome možda ovo pitanje
s obzirom na šumarstvo od sporedne važnosti. Promotrimo li
ga ipak i podrobnije, a napose i sa stanovišta gospodarskoga,