DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 26     <-- 26 -->        PDF

— 232 —


uim je proračunavanje gotovo, prelazi se na kartiranje
snimljenog, t. j . omedjašiti se imajudeg posjeda, u koju se
svrhu konstruira na napetom papiru mreža kvadrata. Najzgodnija
sa duljinom stranice od 500 m. u kat. mjerilu 1 : 2880 m.


Nanašanje koordinata, uči nas nauka o geodeziji, pa bi
nas predaleko vodilo i to još ovdje opisivati.


Razumije se uz to po sebi, da se na polju snimite fiksne
tačke moraju onda ucrtati i u tu našu novu kartu, i posebno
markirati, na pr. slovima a, b, c . . .


Spojimo li onda u našoj novoj karti fiksne karte a, b, c,
8 istim odgovarajućima fiksnim tačkama u gruntovnoj tački a,,
bj, C], pravcima, pak prenesemo iz gruntovne karte detaile
(uglove) u našu novu kartu, koordinatnom metodom na osnovu
pravaca a, b, c i aj, bi, Ci, to imamo sada na papiru, sadanju
neizpravljenu kao i pravu grunt. medju, dakle kartu, iz koje
se odmah razabire, gdje je zemljište bilo ma s koje strane usurpirano,
te napokon mapu, koja je živa kopija grunt. mape, u
kojoj se sada sva stajališta teodoli ta imaju
smatrati nepobitno fiksnim točkama, koje
leže jedna do druge, te se sada najvećom lahkočom
i jednostavnošću koordinatnom metodom, na osnovi stranica
poligona prenesu detaili (uglovi) iz karte u manual, a iz manuala
u narav.


Tako nam je manual opet od velike vriednosti, koji valja
čuvati, jer će nam i opet trebati, čim se koji medjašnik izgubi.


Medjašnici su obično od hrastovine, al su bez dvojbe najbolji
pečeni od gline (poput cigle) jer su trajni, pastiri ne će
ih sjeći, jer su tvrdi, a ni bacati, jer su teški.


Na stajališta teodolita valja takodjer paziti i svake godine
stupice, koji bi bili truli izmijeniti, a i smjerne grabe (Richtungsgraben)
se imaju pročistiti.


Da je taj postupak jednostavniji, brži, dakle i jeftjniji od
svih ostalih, to će svaki priznati, koji je reambulirao sa teodolidom
na temelju nove izmjere, ne računajući ovamo vriednost
novih karata, temeljem kojih se može unutarnje podieljenje