DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 24     <-- 24 -->        PDF

- 230 —
vizura pala na desno početne točke, a što je svakako vrlo mamalena
pogrieška, pa se omedjašenje može smatrati podpuno
uspjelim.


Mjerači stol tako je nespretan i težak za prenašanje i centriranje,
da se posao s njime nikako ne preporuča, te je on
danas već i u istinu sasma potisnut od busole a pogotovo teodolita.
Napose ovim je posliednjim aparatom posao najlakši,
najbrži, najjefiiniji, a što je glavno i precizan, naročito ako se
obavlja onako, kako to spominje g. prof. H. na str. 36., naime,
da se reambulacija obavi na temelju poligonalnih izravnih
izmjera sa teodolitom.


Inače je rezultat, u koliko sam se i ja sam u praksi osvjedočio,
ako su se kutevi alhidadnim transporteurom na karti
snimili, i u naravi se teodolitom prenjeli, isti, kao i sa šum.
busolom, obavljajući posao na gore opisani način.


Najlakša, najbrža, dakle i najjeftinija je reambulacija medja
sa teodolitom, na osnovu poligonalnih, izravnih izmjera. Ovako
se je ista izvadjala i kod vlastelinstva Schaumburg-Lipea a
obavlja se sada i kod kutjevačkog vlastelinstva, pa neka
mi stoga bude dozvoljeno, da i o samom postupku pri tom
koju reknem.


Obišavši terrain, koji se ima omedjašiti, polože se zgodne
stranice zatvorenog poligona, koje neka ne budu krače od 50
a ni dulje od 300 mt. a ni kutevi neka ne budu prešiljasti


t. z. stacioniranjem. Vrhovi kuteva neka se pri tom obilježe
malim do 60 cm. visokim okruglim stupićima i temeljnim stupidima
(Pflocke und Grundpflocke) oko kojih se izkopaju grabiće u
pravcu pol. stranica (Eichtungsgraben) da se kutevi i stranice
poligona i kasnije lakše nadju, ako bi tkogod stupice povadio.
Kada je poligon tako položen, predje se na mjerenje kuteva
pomoću teodolita, na izmjeru stranica poligona i snimanje
medje kakva je sada.


Stranice pohgona neka se mjere ocalnom vrpcom (Stahlmessband)
i to dva puta, jednoć za vrieme snimanja sadanje
medje, a drugi put poslije snimanja, mjereći ih natrag. Pokaže