DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 229 —


gosp. profesora Hlavinke, pa neka bude i meni dozvoljeno, da
0 tom po nas šumare važnom predmetu i to takodjer iz vlastite
prakse nešto napomenem.


Navod g. D., da se sa šumskom busolom ne smije omedjašivati
ne stoji, bar ne opdenito, pošto se u istinu s´ njome
bar u preglednom terainu i kradem potezu dade uspješno omedjašivati.


Tmade nadalje vrlo često slučajeva, da se imadu omedjašiti
uvale, livade i polja, koja leže u šumskom posjedu, a to de se
vrlo lahko i brzo, pa ipak i dosta točno i šumskom busolom
obaviti.


U tu svrhu treba kod kude prije urisati, u omedjašiti se
imajudi posjed, jedan zatvoreni poligon, a pošto je terrain pregledan,
još u njekoliko manjih poligona za orientiranje i kontrole
radi.


Što de taj zatvoreni poligon imati manje stranica, ^biti de
i radnja točnija.


Ucrtavši si na karti poligon, možemo onda početi mjerenjem
kuteva, i to sa istom busolom, s kojom demo i kuteve
u naravi prenašati.


Snimivši kuteve, obavit demo kontrolu prema poznatoj formuli
(u—2) 180", te izmjerivši stranice poligona i detaile (uglove)
(što unašamo u manual) pa uzev u obzir stezanje i rastezanje
papira, izadjemo na lice mjesta samoga omedjašenja.


Najglavnije je, da se nadju dvie nepobitno stalne tačke,
ležedi jedna do druge tako, da se dade s jedne na drugu vizirati,
a iz ovih počimlje onda i mjerenje kuteva i poligonalnih
stranica.


Kod posliednjege očitanja kuta, pasti de vizura ravno u
početnu stalnu točku, u protivnom slučaju, ili kod vede razlike
nije mjerenje bilo ispravno, te je geodeta negdje pogriešio, pak
se onda imade posao obnoviti. Mala de se pogrieška svakako
pokazati, no ta se dade onda i lahko izpraviti.


Ja sam primjerice, obavivši na taj način omedjašenje od
1082 m. imao pogrešku od samo 0´40 m. i to zato, što je