DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 228 —


Posadjeno je 10 jutara žirom, 6 jutara sa sjemenom a
4 jutra sa borovim biljkama.


Šumskih šteta prijavljeno je 260 slučajeva, a od elementarnih
nepogoda jest i u ovim sastojinama uŽinio snieg svojim
pritiskom znatnih šteta.


Biljke hrasta, jasena i bora uzgajaju se u biljevištu, koje
površinu od ´A jutra zaprema.
Šumama upravlja jedan nadšumar, kojemu je za čuvanje
dodieljeno 11 lugara.


Šume vlastelinstva Terezinopolj e, ostavina
Gejze pl. Jankovića.


Za šumu podieljena je vlastniku krčevna dozvola, ali je
više lovu za volju, ostavljena neizkrčena površina od 300 jutara.
Glavna vrst drva je hrast, grab, brest i divlje voće, u
starosti od 40 — 60 godina


Šumskih šteta neima.


Šumom upravlja gospodarski upravitelj istog vlastelinstva.
Za čuvanje šume, u kojoj vlastelinstvo velikim trudom i troškom
uzgaja divljač, naročito srne i gnjetele, postavljena su dva lugara,
koji su ujedno zaprisegnuti nadziratelji lova.


TI. Kotar Djakovo.
Vlastelinstvo biskupije djakovačke.
Ono je jedino u tom kotaru ležede, na koje se ali sada
ovdje više osvrtati neču, jer sam ga već u broju 7 i 8 strana
308 šumarskog lista od godine 1905. opisao. G. C—c.


Reambulacija šumskih medja.


Piše vlast, okruž. šumar Viktor Bonel.
U broju 1. i 3. »Šum. lista« objelodanjena su dva članka


o reambulaciji šumskih medja, od gg. profesora Hlavinke i šum.
nadzornika V. Dojkovića. Potonji se osvrnuo na neke navode