DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 2     <-- 2 -->        PDF

10 milijuna šumskih biljohii.


Crni i bieli bor, omorike, ariš, jele, weiniutovce,
kao i sve vrsti inostranih četinjača, a napose veoma
krepke javore, hrastove, crvenu johu, biehi johu, breze,
bukve, jasene, gledičije, akacije, briestove i t. d.


Divjake raznih voćaka za podlogu u ciepilnjaeima,
kao i sve vrsti Šumskih presadnica pro daje
u poznato pouzdanoj kakvoći c. i kr. austrougarski
dvorski dobavljač


Adalbert Farago


trgovina šumskog sjemenja i sjemenjara na paru uz topli zrak u


ZAI.A-EOKRSZKOV jn MagjarskoJ
kod želj. stanice Varaždin, koja postaja za naručbe iz Hrvatske, Sla
vonije, Dalmacije i t. đ. posebne povoljne željezničke odpremne pogodnosti
omogućuju.


Dopisnica uredništva.


P. n. g. V. B. u Begtehi, A. K, u Zagrebu i M. W. u Kutini. Primismo
zahvalom.
L. K. u Belovaru, Vašu adresu uredismo kako javiste — zašto to već i prije
neučiniste ?
P. M. u Glini. Potvrdjujemo primitak Vašeg članka od 1. svibnja o. g. za
„Lug. viestnik*.
Šumska uprava n Eilo Manastiru u Bugarskoj. Keklamirani broj 4. lista odpremismo
Vam odmah 17. svibnja po drugi put.


G. V. a Pisarovini. Poslane priloge primis-mo u redu, pa čemo ih koliko moguće
i u potrebiti.
J. H. u Maksimiru. Vaš odgovor od 17. svibnja najbolje podkrepljuje opravdanost
našega zahtjeva. Prije svršiti, a onda tek budemo dalje odlučili.
T. B. u Glini. Najljepša hvala. Nu kako vidite morasmo što šta izpustiti.
/. C. u Otočcu. Pošiljku od 22. svibnja primismo u redu, nu za ovaj broj
bilo već prekasno.
Upozorujemo i opet, da gg. izvole promjene adrese, reklamacije — kao i sve
na uredničtvo ili upravu „Šumarskoga lista´ i „Lugarskoga viestnika´ ođnoseća pisma
u svom vlastitom interesu i z r a v n o na uredničtvo lista upravljati.


Gospođa, koja bilo krivnjom pošte ili inače ne bi najdulje, do 10 dana u
m j e 8 e c u primila odnosni broj lista, neka to odmah prijave uredničtvu,
da im se takav dok zaliha dotiče, može ponovno dostaviti. Pute m pošt j su
takove reklamacije proste od poštarine.


Isto treba za vremena javiti i sve pr o m j e n e, ođnoseće se na o b i-
tali šte adresata.


Sva uredničtvu tičuća se pisma i pošiljke valja dostavljat
i izravn o p. n. uredniku profeseru F. Ž. Kesterčaneku — Zagreb — Mesnička
ul. 18. I. Ostala pisma kao i novčane pošiljke pako samo „ p r edsj e dni čtv u
hrvat, s 1 a v.š u m ar s ko ga družtva".