DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 225 —


uzete su 3-godišnje biljke iz šumskog vrta, dočim hrastove
presadnice 3—4 godišnje, uzete su sa već pomladjenih sječina.


Crnogorične presadnice odgajaju se u šumskim vrtovima^
koji su bili za taj slučaj osnovani, a nakon podpunog pomladjenja
sječine se ti vrtovi napuste i prema potrebi na drugom
mjestu osnuju.


Troškovi ovakovog sadjenja iznosili su 10 K. od 1000
komada. Uspjeh je bio razmjerno povoljan.
Pokusi sadjenja oraha i pitomog kestena nisu uspjeli,
a to jer su odgojene biljke pokradjene,


U prošloj gospodarstvenoj godini sječeno je na površini
od 3523 jutra, štočistom, što progalnom i prozračnom sječom, naknadnom
prozrakom i proredbom, 81.103 m^ ogrieva, sa troškom
izradbe i t. d. od 45.734 K. 52 fil.


Od ove iztaknute zalihe drva, kao i od prošle godine zaostale
zalihe, prodano je 105.853 prost. met. za svotu od


230.983 K. 96 fil. Odbiv od toga troškove izradbe ostaje ciena
po prost metru 1 K. 73 fil.
U svrhu dovažanja drva postoji u šumskom srezu virovitičkom
10"8 kim. duga parna željeznica, koja prevaža drvo
u stovarište nuz željezničku stanicu Antunovac; a u srezu
slatinskom 8 kim. duga konjska šumska željeznica, koja prevaža
drvo do nijenjališta Hercegovac pruge St. Lorenz-našičke.


Snieg, koji je pao 25. listopada 1905. g. polomio je u
starim bukovim i hrastovim sastojinama 3470 prost. met. vršaka,
a u mladim 20—30 godišnjim sastojinama 2292 prost,
met. stromlja.


Sklop u ovim sastojinama je na mnogim mjestima prekinut,
a mjestimice je sastojina i opustošena. Na svaki način morati
će se ta oštećena mjesta ponovno zasaditi i to bukovim i
snažnim borovim sadjenicama.


Šumsku upravu vodi šumarsko nadzorničtvo, kojemu je na


čelu šumarski savjetnik, a dodieljeni su mu šumarski tajnik i


pristav sa sjedištem u Virovitici.


17