DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 224 —


Uspjesi na ovaj način postignuti su uzorni.


Za daljni razvitak tim načinom postignutih mladih sastojinš,
potrebna je njega, te se u tu svrhu mora već za rana
preduzeti podpuno uništenje mekanih vrsti drveća kao i svega,
što bi štetno djelovalo na uzrast mladih sastojina.


Konačno se te mlade sastojine kad dostignu njeko stanovito
doba prevršuju.
Kao vrlo zgodno sredstvo pokresivanja sastojine, rabi se
kod ovog vlastelinstva takozvano sječenje vrha ili ti prevršivanje.


Sastoje se u tome, da se ono stabalce, koje se želi odstraniti,
ne posječe pri zemlji nego u polovici visine. Pri tome
ostaje sastojina stalna, prokresivanje može se uspješnije poduzeti,
nego je to u kojem drugom slučaju moguće. Time se mogu
preostala stabalca u krošnji kao i u debljini razmjerno bolje
razvijati.


Ovaj posao obavlja se sjekirom široke oštrice, nasadjenom
na dugačko držalo, a troškovi iznose po jutru 5 kruna.
Sastojine, koje se na ovaj način njeguju, vrlo se brzo razvijaju,
tako da je već poslije 5—8 godina potrebno proredjivanje.


Kod proredjivanja je posvećena pažnja u glavnom razmjeru
vrsti drveća, koja sačinjavaju mladu sastojinu, zatim
pravilnoj razdiobi stabala i razvitku istih, kao i prirodnim svojstvima
postojećeg drveća. Proredjivanjem je hrastu ostavljen
uviek veći prostor nego li bukvi ili grabu t. j . hrastu je potreban
toliki prostor, da jedan od drugoga budu toliko udaljeni,
da se vršak pojedinog hrasta na daljinu od polovice visine
stabla normalno razvijati može. Ovaj princip je kod provedenih
proreda po mogućnosti strogo održavan, čime su se
dosta dobri uspjesi polučili.


U onim slučajevima, gdje se sa opisanim gojidbama nije
moglo postići podpuno pomladjenje sastojina, upotrebljene su
za nadopunjivanje druge vrsti drveća; nu takovih slučajeva
bijaše razmjerno malo.


U bregovlju zasadjene su mladice omorike i ariža, u ravnici
hrast, u pjeskovitom tlu bor. Za sadnju crnogorice