DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 17     <-- 17 -->        PDF

— 223 —


jutara, te našičkom sa 1333 jutra ukupno dakle 39686 jutira
šurae, od koje površine otpada na ravnicu 26485 jutara
a na bregovlje 13101 jutara. Godine 1905. prodano ja barunu
Gutmannu u Orahovici, od vlastelinskih šuma šumskog sreza
Mikleuš, u kotaru našičkom, 4606 jutara skupa sa zemljištem
i inim posjedom, stoga ta površina u gornje brojke uračunata
nije. Od sveukupne šumske površine odpada 1145 jutara na
stare hrastove sastojine, 13926 jut. na stare bukove i hrastove
sastojine, 7 jutara crnogorice, 532 jutra nizke šume, a ostatak
na Čistine, deputatno zemljište, neplodni prostor i t. d.


U starim sastojinama gospodari se po gospodarstvenoj, a
u mladim sastojinama po osnovi za proredjivanje. U starim bukovim
sastojinama, koje se većim dielom nalaze u bregovitim
predjelima, vodi se oplodna sječa, uz pretvaranje ovih sastojina
u mješovite, a kao smjesa odabran je hrast. Obhodnja za ove
mješovite sastojine uzeta je i to za bukvu 80, a za hrast 160
godina. U ravnici je kao i dosada pridržano gojenje hrasta,


Zanimiv je način pomladjivanja šuma. Čim je sjecina stare
bukove sastojine postala sposobna za sadnju, dakle obično već
prve godine poslije prozračne sječe, zasadi se žirom kitnjakom
(1 hkl. po jutru) sakupljenim u zdravim i visokim hrastovim
sastojinama. Na ovaj naČin iznikli hrastovi zahtjevaju 5—6 godišnju
njegu starih bukava a u mnogim slučajevima i naknadnu
prozraku krošnja. Da taj mladi naraštaj dobije potrebno svietlo
i vlagu provede se onda čista sječa, a da u rano proljeće
ne strada od mraza, odrežu se svi izbojci i to tako, da mladice
budu od prilike jednako visoke.


Usljed toga ne može se u tim mladim sastojinama u proljeću
zadržavati magla.


Ovakovi nasadi nadrastu svoje naravnim načinom pomladjene
drugove bukvu i grab, ali ne mogu vrbu i jasik, stoga
se ovi moraju snažno krčiti, da iz sastojine izčeznu.


Troškovi ovakovog pomladjivanja iznosili su, ne računajuć
nabavu sjemena, popriječno kroz 20 godina po jutru i to sadjenje
žira 4; čišćenje sječine 5 kruna.