DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 220 —


darstvo osnovom nije uredjeno. Veće se sječe nisu do sada
provadjale. Sastojine šumskim stetam nisu izvržene.
Šumom upravlja gospodarski upravitelj u Erdutu, kojemu
su podčinjena dva lugara.


Šume vlastelinstva Dragutina pl. Mihalovieha
u Cepinu.


Zapremaju površinu od 349 jutara. Sastoje se iz hrastovine,
grabovine i drugih raznih listača, u starosti oko 50—70
godina, leže u ravnici.


Sječa se u šumi obavlja u toliko, da se prebornim načinom
za vlastitu porabu drvni etat u najmanjoj mjeri uživa.
Šumsko gospodarstvo nje osnovom uredjeno. Sumom


upravlja sam vlastnik, a čuvarsku službu obavlja 1 lugar.


Šume vlastelina Dragtina Leopolda pl. Pfeifera
de Orlovnjak.
Šumska površina iznaša 132 jutra, inače su iste prilike
kao i u predjašnjeg vlastelinstva.


Šume grada Osijeka
Površina zaprema 158 jutara, a protežu se u dravskoj nizini.
Sastoje se iz vrbovnine, jalševine i topolovine.
Šumsko gospodarstvo uredjeno je gospodarstvenom osnovom,
odobrenom godine 1897., te je prema istoj u šumi zaveden
uzgoj nizke šume uz obhodnju od 25 godina. Godišnji
etat iznaša 604 m^, koji se svake godino izradjuju u ogriev
a isti upotrebljava grad Osijek u vlastite svrhe.
Posumljivavje čistih sječina biva naravnim načinom, popunjivanjem
biljkama mehkih listača.
Godine 1905. posadjeno je 23´820 komada raznih biljka,
večinom biele vrbe.
Šumske štete dogadjaju se vrlo rijetko, dočim šume doli
slučajnim poplavama, inim kakvim nepogodama izvržene nisu.
Dozvolom kr. zem. vlade, vodi šumsku upravu nad ovima
šumama, šumarski tehničar kr. kot. oblasti u Osijeku, te se je