DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 219 —


Od elementarnih nepogoda spomenuti je u jedinici III.
evakogodisnju poplavu.
Šumama upravlja jedan šumski upravitelj, sa sjedištem u
Dalju, a za Čuvanje namještena su 2 lugara.


Šume vlastelinstva Retfala, grof a Pejace vid Petra
nasljednika.


Čine jedan dio vlastelinstva razgranjenog u županiji sriemskoj.
Šumište imade prema zemljarinskom katastru površinu
od 674 jutra, dočim mu faktična površina iznaša 797
jutara, a leži u ravnici u neposrednoj blizini grada Osijeka.
Suma je hrastova, grabova i ostalih listača. Šumsko gospodarstvo
je gospodarstvenom osnovom uredjeno.


Zaveden je uzgoj visoke šume sa 80 godišnja obhodnjom,
dočim godišnji drvni etat za I. desetgodište iznaša 1581 m^


Drvni etat se djelomice upotrebljava za vlastitu porabu,
a djelomice se unovčuje U godini 1905. potrošeno je u vlastite
svrhe 280 pr. met. ogrieva, a unovčeno je 2006 prost,
metara za 7240 K.


Pošumljivanje čistih sječina biva umjetnim načinom tako,
da se sječine izkrče, u redove žirom posade, a tada na raedjuredno
sijanje okopavina kroz njekoliko godina izdadu.


Izvoz šume, a i prodaja drvne gromade iz šume, je veoma
povoljna, posto šumište u blizini ceste leži a i blizo tržišta grada
Osijeka.


Štete ne ima, osim što je godine 1905. uništeno 5 jutara
hrastove kulture od ličinke hrušta.
Gospodarstvo vodi šumarski upravitelj u Rettali, komu su
podčinjena dva lugara.


Šume vlastelinstva Erdut.
Vlastnost prema zemljarinskom katastru Ervina pl. Cheha,
sa 539 jut., Franjke plem. Cheh sa 243 jutra, ukupno 782 jutra.
Ovo šumište nalazi se u dunavskoj nizini, a sastoji se iz
raznih mehkih listača u starosti od 30 godina. Šumsko gospo