DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1906 str. 12     <-- 12 -->        PDF

tmimm


— 218 —


Privatni šumoposjednici županije
virovitičke.


II.
šume vlastelinstva Dalj »Srpsko-pi-avoalavne
pat r ij arsi j e u Karlovcima«.
Ovo vlastelinstvo imade osim šumišta nalazedih se u
županiji sriemskoj te u Ugarskoj, u ovoj županiji 807 jutara
šume, odnosno obrasle površine 742 jutra, za koju je gospodarstveni
program za 3 gospodarstvene jedinice propisan.


Gospodarstvena jedinica I. sa površinom od 218 jut. nalazi
se u prigorju, te se sastoji u glavnom iz cerovine i hrastovine.
U istoj je zavedeno nizko šumsko gospodarenje uz obhodnju
od 40 godina. Godišnji etat u prvoj obliodnji iznaša
520 m^ Pošumljen je sječina izvadja se tako, da se sječina izkrci,
preore, žii´om u redove pošumi, te kroz njekoliko godina
na medjuredno sijanje žitarica odnosno okopavina izda.


Jedinica II. je u savezu sa jedinicom I. te obuhvaća površinu
od 21 jutro. Ova jedinica obraštena je sa 10-godišnjom
bagremovom sastojinom, u kojoj je propisano nizko šumsko
gospodarstvo, uz obliodnju od 20 godina.


Ta jedinica pruža uživaocu veliku množinu kolja za vinograde.


Jedinica III. ima površinu od 502 jutra, te leži u Dunavskoj
nizini, oko 85 m. nad morskom površinom, pak je kroz
to dugotrajnim poplavama izvrgnuta. Suma se sastoji iz vrbaka
i ostalih mehkih listača, a u istoj je uredjeno nizko šumsko
gospodarstvo uz obhodnju od 25 godina. Pošumljivanje je naravno,
sa popunjivanjem sječina biljkama.


Dobiveni drvni etat upotrebljuje vlastelinstvo djelomično
u vlastite svrhe, a djelomice se isti unovčuje. Izvoz drvlja je
iz I. i II. povoljan, dočim iz III. jedinice, sbog povodnjes toga što je šumište mnogima starima rukavima Dunava izpresijecano
je veoma nepovoljan.


Štete dogadjaju se u većoj mjeri kroz upuštanje marve u
branjevine, premda i ova vrst šteta u novije vr ieme jenjava.