DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1906 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 74 — .
takovih objekta netvori prekršaj šumski, već prekršaj, koji se imade


razpraviti po zakonu od 31. prosinca 1891. o vodnom pravu, u koliko


se dotični objek može smatrati vodogradjevinom, a u protivnom pako


slučaju kako to §. 173. napomenutog zakona napominje, po propisih,


kojima se zaštićuje poljsko dobro.


Uslijed priziva proti toj riešidbi podnesenoga po brodskoj imovnoj
obćini potvrdila je kr. zem. vlada, odjel za unut. poslove, vrhovnom
rješidbom od 11. lipnja 1905.br. 26 774 županijsku rješidbu u cijelosti
tim dodatkom, da nadležna kot. oblast imade u stvari proti okrivljeniku
povesti postupak radi prekršaja §-a 173. zakona od 31. prosinca
1891. o vodnom pravu, odnosno §-a 82. provedbene naredbe od 8. listopada
1892. broj 48.602 i dalje po zakonu postupati.


Priobčio M. Pažameta.


Osobna kvalifikacija, valjana za banatsku krajinu ne vriedi
za lirvatsko-slavonsku krajinu glede suuživanja šnniskili koristi.
(Naputak A. za provedbu u §-u 4. zakona od 8. lipnja 1871, o odkupu
šumskih služnosti odredjenoga uredjenja načina i mjere zajedničkoga
uživanja šuma i šumskoga tla za pravoužitnike po pukovnijskih kotarih).


Šumsko-gospodarstveni ured imov. obćine u N. odbio je odlukom
od 16. travnja 1904. br. 616. molbu V. M. kb. 43 iz K, da bude s naslova
jer potiče iz krajiške obitelji b. k. pukovnije i jer je kupio cio
posjed od Franje K. i Ane B. kbr. 43. iz K uvršten u pravoužitnički
kataster s razloga, jer ne posjeduje osobne kvalifikacije za polučenje
pravoužitničtva kod krajiških imovnih obćina bivše hrvatsko-slavonske
krajine.


Povodom po V. M. podnesenoga utoka županijski upravni odbor
u P. rjošitbom od 17. kolovoza 1904. br. 1069, potvrdio je napadnutu
odluku, a utok odputio i to iz razloga:


Prigovor utjecateljev, kojim želi pobiti odluku, da on imade
osobnu kvalifikaciju, ne stoji, jer ako i potiče prema uredovnoj svjedočbi
obć. poglavarstva u K. od 17. ožujka 1904. iz krajiške obitelji
bivše s. b. krajine, to prema §-u g. zakona od 8. lipnja 1871. o ustanovama
za izlučenje prava na drva, pašu i šumske proizvode, koje
krajiški stanovnici imaju u državnim šumama ležećim u području vojne
krajine, ne može osobna kvalifikacija koja je valjana za banatsku krajinu,
vriediti i za hrvatsko slavonsku budućnost iz napomenute ustanove
sliedi, da su za provedbu diobe, odnosno za izlučenja napomenutih
prava postojale dva posetna povjerenstva, od kojili je ono za hrvatsko
slavonsku krajinu imalo svoje sjedište u Zagrebu, a ono za srpsko