DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— Bese
ali ovdje uzeti obzir na promjenu papira, pošto se je ori


ginal promjenio nalson što je sa mjerače daske odrezan.


Iz ovih razloga vidimo, da je radnja sa teodolitom i mjeraćim
stolom jednako točna i da ovdje ne koristi inače točnija
radnja sa teodolitom. jer se ta veća točnost ukida pogrješkama
katastralnih mapa, i njihovih kopija, a ne manje i uporabom
transporteura za izmjeru kuteva i mjerila za izmjeru
duljina na planu. Reambulacija sa teodolitom bila bi samo
onda točnija, ako bi se obavila na temelju poligonalnih izravnih
izmjera sa teodolitom, ali takovih izmjera do danas još
nemade, pa zato je svejedno, dali reambulaciju obavimo sa
teodolitom ili sa mjeraćim stolom.


Za teodolit govori jedino ta okolnost, što je na polju
spretniji i da se njime brže radi, jer se kutevi mogu izmjeriti
kod kuće sa transporteurom. Prednost je opet mjeraćeg
stola, što je radnja preglednija i što se može điagonalnim vizurama
na stalne točke uvijek kontrolirati.


Inače je kod zemljišta veUke vrijednosti neobhodno nužno,
da se u slučaju nov e izmjer e mjerači stol posve napusti,
pa da se upotrebi poligonalna metoda sa teodolitom, jer se
onda dadu granice u svako doba iz notirani h originalnih
podataka točno odrediti i iskolčiti. Samo tako
možemo se riješiti neprilike, koja je skopčana sa litografiranim
kopijama katastralnih mapa i nesigurnosti kod uspostave pomaknutih
ili izgubljenih međa.


LIBT_A.K:.


Družtvene viesti.


Objava p. n. gg. članovima! Usljed zaključka družtvenog upravIjajućeg
odbora od 19. prosinca 1905. obustavljeno je pošiljanje družtvenog
časopisa svoj onoj gg. članovima I. razreda, koji na članarini
štogod duguju do uključivo g. 1904. Ta gg. članovi pođjedno
se upozoruju, da će se proti onima, koji dužnu članarinu
neuplate do 1. ožujka 1900. usljed rečenog zaključka, kod nadležnog
suda podnjeti tužba na uplatu dužne članarine.


Rečeni zaključak neproteže se na gg. članove, koji svoj dug na
članarini odplaćuju u mjesečnim obrocima.
Zagreb, 27. prosinca 1905. Za predsjedničtvo družtva:


A. Kern.