DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 35 —


Kod radnje sa teodolitom iskolčuju se na polju kutevi,
koji su izmjereni na mapi grafički sa trans porteurom.
Pošto se ali transporteurom ne dadu kutevi točnije izmjeriti
nego u najboljem slučaju na ±1´ , to neće biti niti sa teodolitom
na polju iskolčeni kut točniji, nego na +´, a ova pogrješka
nije niti kod mjeraćeg stola, ako se oprezno radi,
veća. Duljine su pako u jednom i u drugom slučaju podvržene
neizbježivoj pogrješci, koja iznaša kod katastralnog mjerila
1:2880 + 0-40 m.


Mora se i to istaknuti, da niti katastralne mape nijesu
apsolutno točne, tako, da se ne može pomoću njih probitna
granica apsolutno točno odrediti. To leži u kvalitetu izmjere
se mjeraćim stolom, a povrh toga još u nekojim okolnostima,
koje nesigurnost kod reambulacije još povećavaju, a naročito:


1. Premaleno mjerilo katastralnih mapa 1: 2880 ih 1:5760,
koje ne dopušta točnije određenje položaja točke nego na
+ 40 odnosno 80 cm.
2. Manjkava evidencija zbivših se promjena u zemljištnom
posjedu poslije dovršene katastralne izmjere.
3. Manjkaju često stalne točke, koje se dadu sa^ dovoljnom
točnošću na planu i u naravi pronaći.
4. Općine izmjerene su samostalno, svaka za se, uslijed
česa pokazuju se na granicama znatne razlike, a granica
ispade u slučaju, ako podudara sa općinskom granicom drugačije,
ako se iskolči po mapi jedne ili druge općine.
5. Za reambulaciju ne stoje nam na raspolaganju originalne
mape, već njihove litografirane kopije, koje među sobom
kao što i sa originalom znatno diferiraju. Poznato je, da nije
niti najbolja kopija apsolutno jednaka sa originalom; to ovisi
od vještine i savjestnosti litografa, koji kopira sa pantografom
original na kamen; ali najveće razlike potiču od promjene papira
kod htografičke reprodukcije mapa.
Razmjerno je najbolje, ako se reambulacija obavi na temelju
pikirani h kopij a iz originalnih katastralnih mapa,
koje se mogu dobiti uz neku odštetu kod arkiva mapa. Mora


*