DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


Kako se iz prednaveđenog vidi, upliviše na točnost
reambulabije u velikoj mjeri promjena papira katastralne
mape, koja se konstatira bud na promjenjenim omjerima
sekcionog pravokutnika ili pokusnom izmjerom neke
stalne, na planu i u naravi određene duljine. Iz pronađene
razlike izračuna se koeficient za korekturu duljina, izmjernih
na planu. Ova se korektura može obaviti kod opisane poligonalne
metode i slijedećim načinom:


Na katastralnoj mapi, po kojoj se reambulira, nariše se
prema razdjelcima sekcionog pravokutnika mreža jutara (hektara)
a na drugoj risaćoj daski priredi se napeti čisti papir,
na kojem se nariše sekcioni pravokutnik sa pravi m omjeram
a i sa mrežom jutara. Pomoću ove mreže prenašaju se
poligonalne točke iz katastralne mape u priređeni novi plan;
u tu svrhu izmjere se u mapi koordinate poligonalnih točaka,
obzirom na stranice kvadrata u kojem točka leži i to sa
mjerilom, u kojem je izraženo stezanje papira,
jedno mjerilo konstatira se za apscise, polag stezanja u smjeru
AB i CD. a drugo mjerilo za ordinate polag stezanja u smjeru
AD i BG. Takova mjerila moraju se sastaviti posebno za
svaku mapu.


Pomoću dobivenih brojaka za apscise i ordinate, konstruiraju
se pojedine točke u odnosnim kvandrantima priređenog
novog plana i to sa pravim mjerilom nacrta katastralne
mape (1:2880). Na ovaj način dobijemo relativno najbolji međusobni
položaj poligonalnih točaka, ali ujedno i prave duljine
poligonalnih stranica i prave veličine kuteva, koje
se sa šestilom i mjerilom, odnosno sa transporteurom izmjere.
Ostah postupak je isti kako je gore kod teodolita i
mjerajućeg stola opisano.


Što se tiče točnosti reambulacije obavljene sa teodolitom
ili sa mjeradim stolom, to možemo reći, da je radnja,
dok se izvađa ^na osnovu katastralnih mapa, snimljenih
sa mjeraćim stolom, ili bolje rečeno na osnovu njihovih
kopij a jednako točna ako se obavlja sa mjeraćim
tolom, ili sa teodolitom.