DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 35     <-- 35 -->        PDF

žena linija na polju, na koju se odmjeri njezina, na planu sa
šestilom i mjerilom izmjerena; i obzirom na promjenu papira
korigirana duljina, čime dobijemo sljedeću poligonalnu
točku 2. U ovu se točku prenese mjerači stol, iskolči se nakon
obavljene orientacije stola na pravac 21 kut 2 i odmjeri duljina
23 čime dobijemo poligonalnu točku 3, i t. d. Iskolčeni poligon
mora se priključiti na koju stalnu točku, gdje se eventualna
pogrješka ispravi.


Kod uporabe šumske busole izmjere se najprije
magnetički azimuti poligonalnih stranica na planu, a
pomoću ovih iskolče se te stranice na polju. U tu svrhu
orientira se plan (sekcioni pravokutnik) sa stolnom busolom
i poznatom lokalnom deklinacijom naprama sjeveru (astronomskom
meridianu), a u ovom se položaju plana izmjere sa
stolnom busolom magnetički azimuti poligonalnih stranica i
ujedno sa šestilom i mjerilom njihove duljine, n. pr. kod poligona
1—7 kuteve «i ^i^ a,3 .. . i duljine 1.12, 12.13, 13.14.
Pomoću ovako pronađenih azimuta iskolče se sa šumskom
busolom po redix snijerovi pojedinih poligonalnih stranica, na
koje se odmjere njihove duljine i to smjer 1.12 iz točke 1,
smjer 12.13 iz točke 12 i t. d. Metoda preskakivanja n e
mož e s e ovdje upotrebiti. Izmjera mora početi, a također i
svršiti u poznatoj stalnoj točki, (1.6), a uz to valja izmjeru
tako udesiti, da duljina poligona između dviju stalnih točaka
nije veća od 600 m najviše 1000 m.


Nakon dovršene reambulacije sa jednim ili drugim strojem
moraju se iskolčene granice, ako izmjera imade biti od trajne
vrijednosti, obilježiti (vermarken) sa trajnim znakovima, kao
što je kamenje, stupovlje, piramide naslagane od kamena,
grabe iskopane na granici i t. d. Stabiliziranje granica obavlja
se uvijek u prisutnosti vlastnika susjednog zemljišta. Kod većih
posjeda sastavi se o tom u prisutnost svih međaša zapisnik,
koji sadržaje točan opis granice, ime susjeda, način stabiliziranja
međašnih točaka i njihove koordinate ako su bile kod
mapiranja izračunate.


3