DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 granicom
ili se nalazi u njezinoj neposrednoj blizini tako, da
se dadu detailne točke sa kratkim ordinatama, na osnovu poligonalnih
stranica, kao osi, na planu izmjeriti i na polju iskolčiti.
Poligonalni kutevi izmjere se na planu sa dobrim alhidadnim
transporteurom, [a duljine poligonalnih stranica sa
šestilom i mjerilom, a tako pronađene veličine prenašaju se
u narav.


Sa radnjom počima se u jednoj od pronađenih stalnih
točaka; u toj točki postavi se teodolit, orientira se na koju
drugu, poznatu točku i iskolči se poligonalni kut 1. Na krak
12 odmjerimo prvu stranicu 12 čime dobijemo točku 2. U
ovoj točki iskolčimo poligonalni kut 2 i odmjerimo na krak
23 duljinu poligonalne stranice, čime dobijemo točku 3. gdje
se cijeli postupak opetuje. Sve je, kako se vidi, obrnuta po,
ligonalna metoda.


Iskolčeni poligon mora se priklučiti na koju stalnu točku,
gdje se eventualno ispravi. Ispravak obavi se na polju proporcionalnim
pomaknućem iskolčenih točaka, sličnim načinom
kao kod graiičkog ispravka pogrješaka na planu. Kod odmjerivanja
duljina sa lancem, moraju se duljine, pronađene sa
šestilom i mjerilom na planu, korigirati sa kvocientom promjene
(stezanja, rastezanja) papira, koji se pronađe na raznim
mjestima na planu, načinom kao gore.


Iskolčeni poligon na polju predstavlja u slučaju, da je
položen na samoj granici, već obnovljenu granicu, ali najviše
je taj poligon tek lomljena os (1. II, II. 10, 9. 10.) na temelju
koje se iskolče detailne točke i granice koordinatnom,
polarnom, trokutnom ili poligonalnom metodom.


b) Kod uporabe mjeraćeg stola pričvrstiti se plan
na mjeraču dasku, a stol se postavi u jednoj od stalnih točaka
i orientira se na koju drugu stalnu točku ili ako
je moguće, više njih; što više imade stalnih točaka za orientiranje,
to je radnja sigurnija. Nakon što je stol na polju
orientiran, priloži se kutomjerno ravnalo na obnovit se imajuću
liniju na planu (rajon) i iskolči se sa dalekozorom tra