DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— ol —


iz velikoga u malo, dakle da se prenesu (iskolče) pomoću
stalnih, na planu i u naravi pronadjenih točaka, nekoje glavne
točke, a na osnovu ovih, da se odredi položaj detailnih točaka.
Inače se mogu upotrebiti sve metode, koje se rabe kod
snimanja, naime koordinatna, polarna, trokutna i poligonalna
metoda ili kombinacija više tih metoda. To ovisi od lokalnih
okolnosti, od oblika čestica, konfiguracije i preglednosti terraina,
od raspoloživih strojeva, a napose od shvačanja mjernika.


Kod preglednog terraina upotrebi se za iskolčeaje glavnih
točaka vrlo zgodno trokutna metoda, naročito križanje naprijed
iz dviju ili više na polju i planu poznatih stalnih točaka.


Kod reambulacije šumskih nepreglednih
čestic a vrlo je raširena poligonalna metoda, koja se izvadja
na osnovu katastralnih mapa sa teodolitom, mjeračim stolom
ili sa šumskom busolom. Za zadnju potrebno je opet, da potražimo
na polju i na planu nekoje stalne točke, za koje
možemo reći, da nijesu promijenile svoj položaj; ako takovih
točaka ncimade, ne može se radnJB niti točno ni sigurno
obaviti.


U tom pogledu živo se osjeća pogrješka, što granice
zemljišnih čestica nijesu bile prigodom katastralnih izmjera
trajno obilježene, a još više, što nijesu točke triangulotorne
mreže IV. reda (grafičke točke) a niti one V. reda (geometričke
točke, stajalište mjeraćeg stroja) trajno stabihzirane, jer
neimade sumnje, da bi se reambulacija velikih predjela i dugačkih
međa, dala najbolje obaviti, ako bi se oslonila na
triangulatorne točke katastraine izmjere.


Postupak je reambulacije poligonalnom metodom, u kratko
slijedeći:


a) Kod uporabe teolodita rekognoscira se na početku
radnje terrain i potraže se na polju nekoje stalne točke,
na koje se izmjera priključi. Ujedno nariše se po planu uz
izmjerit se imajuću granicu, poligon, koji počimlje i svršava
u pronađenim stalnim točkama, on podudara bud sasvim sa