DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


dobi sa pravim konstruktivnim mjerama, to određuju eventualne
razlike ovih duljina promjenu papira u jednom i drugom
smjeru.


Pošto ali promjena papira nije na cijelom planu jednaka
i skroz jednolična, to je bolje, ako se promjena papira, osobito
kod malih izmjera, ustanovi prispodabljanjem faktične
udaljenosti dviju stalnih, u predjelu gdje mjerimo, nalazećih
se točaka u naravi, sa udaljenošću tih točaka na planu.


Iz razlike obiju duljina izračuna se velečina promjene
(stezanje i rastezanje) papira i koeficient za korekturu duljina,
izmjerenih sa šestilom i mjerilom na planu. Iznaša li n. pr.
udaljenost dviju stalnih točaka u naravi 124*5 m, a ista duljina
na planu 123-8 m, dakle razlika 0-7 m, to se moraju


duljine, izmjerene na planu povećati x = -——— = O-obV^.


Konačno se može promjena papira konstatirati na omjerima
narisane hektarne mreže. Stranice sekcionog pravokutnika
razdijeljene su naime kod starih mapa u mj. 1 : 2880 u
razdjelke od 40" = 1", a kod novih mapa u mjerilu 1:2500
u razdjelke od 100 m. = 4 cm. Spojimo li suprotne razdjelke
linijama, dobijemo mrežu kvadrata sa stranicama 40" = 1´´,
odnosno 100 m = 4 cm i površinom od jedne rali, odnosno
jednog hektara. Radi promjene papira biti će ali omjeri tih
kvadrata drugačiji, a iz razlike teoretičkih i faktičnih duljina
dobijemo koeflcienat za korekturu duljina i površina u svakom
kvadratu.


Kod reambulacije velikih zemljišnih č estica, n. pr.
šumskih posjeda, općinskih pašnjaka itd. nije za izmjeru dovoljan
samo lanac, već se mora upotrebiti uz to i koji kutomjerni
stroj, naime teodolit, mjerači stol ili busola.


Kojim se načinom kod izmjere postupa vrlo je različito,
a neda se za sve slučajeve niti opisati. Jedino se može reći,
da je cijela radnja obratni postupak od onoga kod izmjere,
naime, da se na planu mapirane točke, kutevi i linije prenašaju
sa mape u narav, pa da i ovdje vlada poznato pravilo