DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 31     <-- 31 -->        PDF

29 —


rigirati. Ta se korektura ne smije propustiti, naročito kod dugačkih
pravaca, jer iznaša do l7o duljine i više. Kod kratkih
duljina jesii te korekture dakako neznatne.


Razlogom ovih promjena i korektura je okolnost, što nam
ne stoje na raspolaganje originalne mape, već li to graf irane
kopije, koje se od originala uvijek razlikuju, a kod
katastralnih mapa nije napokon niti originalna mapa besprikorna,
jer je snimljena sa mjeraćim stolom, a poznato je i
to, da se papir stegne, čim se plan sa daske mjeraćeg stola
odreže, a time se duljine zemljišnih čestica i njihov oblik
promjeni.


Promjena papira može se konstatovati na omjerima sekcionog
pravokutnika katastralnih mapa, koji mjeri kod starog
mjerila 1:2880, u palcima 25/20 iU u centimetrima 65´85/52-68
cm. a u novom mjerilu 1:2500 u centimetrima 64/50 cm.
Ako se izmjeri na planu faktična duljina i širina ovog pravokutnika
(AB, CD, AD, BC,) sa normalnim mjerilom i prispo