DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


Obnova i uspostava međa obavlja se na polju na osnovu
opisa ili kazivanja vjerodostojnih svjedoka, na temelju
raznih isprava, naročito zemljišne knjige (gruntovnice)
i k njoj spadajudih pomagala, ali najviše na temelju izmjera
na licu mjesta i katastralnih mapa, koje sačinjavaju sastavni
dio gruntovnice. To valja koli kod ispravaka, obavljenih
mirnim putem uslijed sporazumka, dogovora ili nagode između
obiju prepornih međašnih stranaka, koliko kod ispravka putem
sudbene pravde na priznanje prava vlasništva.


U najviše slučajeva oslanja se obnova nejasnih ih prijepornih
međa na katastralne mape, koje se nalaze kod gruntovne
oblasti.


Mora se ali istaknuti, da ni katastralne mape ne kažu
uvijek (negledeć ni na promjene, koje u mapi nisu provedene),
pravu granicu vlasništva, jer su katastralne izmjere
imale prvobitno svrhu izmjeriti pravu površinu cijelih općina
i pojedinih čestica polag faktičnoga posjeda i raznih kultura
i ovu izmjeru predočiti na planu u umanjenom mjerilu.


Kod izmjere uzet je dakle obzir samo na faktič ni posjed
vlasnika zemljišta, dočim su prijeporni odnošaji privatno-pravne
naravi ostali netaknuti i neriješeni.


Polag toga nije se mogla kod katastralnih izmjera predočiti
i osigurati u mapama granica vlasništva, kako bi možda
trebalo biti, već se je pronašla površina faktičnog posjeda pojedinca
za vrijeme izmjere i razvrstala prema kulturi, da se
uzmogne na temelju ovih površina i procijenjenog čistog prihoda
razdijeliti zemljišni porez. Faktično je određeno u nekojim
zemljama, da gruntovnica i katastralne mape ne jamče
za pravu površinu i granicu. Nu usprkos tome jesu danas
katastralne mape ipak najpouzdaniji temelj, na kom se može
nejasna, izgubljena ili prijeporna meda obnoviti ili ispraviti, a
u istinu se u tu svrhu i upotrebljavaju. G. kr. vrhovno sudište
u Beču izreklo je svojom rješidbom od 14. ožujka 1894.
načelo, da su katastralne mape, kao sastavni dio gruntovnice
mjerodavne kod prosuđivanja omjera i granica čestica, pa da