DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1906 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 26 —


(dali on teče uzdužaitn ili poprijecnim smijerom) modi ćemo u
svakom slučaju zaključiti, dali je deblo bilo napadnuto od potkornjaka
prije ili podlije sječe. Slamka, utaknuta u ulazni
hodnik, pokazati će nam to sigurno, a da i ne trebamo kotionice
pobliže iztraživati. Prof. A. K.


Reambulacija meda na osnovu katastralnih
mapa *


Piše inžinir V. Hlavinka, kr. profesor.


Kod zemljišnog posjeda u poljskom i šumskom gospodarstvu
događa se vrlo često, da su postale prvobitne međe
parcela djelomice ili sasvim nejasne i preporne, ili da su se
tečajem vremena uslijed slučajnih ili elementarnih dogođaja,
dioba, izgradnje cesta, kupa i prodaje ih uslijed samovoljne promjene
i nepovlasnog prisvajanja od strane susjeda sasvim
izgubile. U takovim slučajevima nastala je potreba, da se
međe zemljištnih čestica obnove, odnosno prvobitne prave
granice uspostave.


Ovo omeđašivanje ili reambulacija izvađa se u praksi
također radi osiguranja i obilježenja granica sa trajnim znakovima,
ako takovih međašnih znakova do sada nije bilo.
Trajno je naime omeđašivanje i fiksiranje zemljišnog posjeda
u, interesu svakog vlasnika, jer se samo ovim načinom
može zaštititi proti nepovlastnom prisvajanju (uzurpaciji)
zemlje i očuvati proti dugotrajnim i skupim pravdama radi
smetanja posjeda i priznanja prava vlasništva. To valja osobito
kod šumskog posjeda i općinskih pašnjaka, gdje bivaju
uzurpacije tla od strane susjeda vrlo česte, jer su prigodom
katastralnih izmjera postavljene kod šuma tek nekoje glavne
medašne točke ih humke, a i ove su se većinom tečajem
vremena izgubile.


* Preštampano dozvolom pisca iz broja 5. časopisa »Viesti hrvat, društva
inžinira i arhitekta g. 1905. — Opazka uređničtva.