DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 388 —


Razdioba šuma zemljištnih zajednica u
ličko-krbavskoj županiji.


Ne mislim ovdje govoriti o diobi »šumah« nego o diobi
obd. posjeda, koji se nalazi u javnih knjiga — gruntovničkih
i katastralnih — pod oznakom »šuma, kras, pustoš i pašnjak« ;
koja bi ali zemljišta po svojoj naravi šuma biti morala te bi
se za njih za pravo naziv »šum ište« t. j. zemljište za odgoj
šume opredjeljeno uvesti morao.


Naziv „šuma" nije ni u zakonih naprednijih naroda precizno
definiran, nego se jedino iz ustanova pojedinih zakona i
po mnienju stručnjaka tek nagadja koja zemljišta u t. z.
„šume" spadaju; a mi po pravu u ličko-krb. županiji ni nemamo
»obdinskih šuma« nego po gornjem načinu držimo
šumom ono, što je u katastru kao šuma uneseno i što je donekle
drvljem obrašdeno.


Nijednim bo zakonom nisu obćinam pripale u vlastnost
»šume« nego »obd. pašnjaci« i »pustoš«. Doduše šumski zakon
za Krajinu od god. 1860 proteže se i na „nasade od drvah
na pašnjacima", ali time se ne mienja karakter samoga zemljišta,
jer ono po svem ostaje i nadalje pašnjakom. I zakon
od god. 1894 ostavlja karakter obraštenih pašnjakah i nadalje
netaknut t. j . oni ostaju i nadalje pašnjaci.


Ja pako sa šumarskog gledišta držim svako zemljište, na
kojem bi šuma biti morala, ako i ne ,,šumom" a ono prema
gore spomenutom nazivu „š u m i š t em", ter držim da bi se
prema opredjeljenju njegovu t. j . kao zemljištu za odgoj šume
neobhodno nuždnim imao ili stvoriti posebni zakon
0 pošumljivanju šumištah ili pako sačiniti
novi šumski zakon, gdje bi se ta misao o podpadanju
šumišta pod udar šumskog zakona i u njemu sadržani propisa
0 pošumljenju istih iztaći morala.


Naš sadanji šumski zakon kao i zakon o zemljištnim zajednicama
dozvoljava samo iznimno diobu šuma i inog obe.
posjeda, što je znak, da je zakonodavac položio
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 389 —


veliku važnost na činjenicu, da se šume dadu
u većih komplexih bolje gospodariti. Taj nazor
stoji i danas, akoprem je nepobitno, da dobar gospodar znade
i s malim dobro gospodariti. No čini se ipak da zakonodavca
pri sastavljanju te ustanove nisu vodili stručni obziri nego više
strah da ne bi privatnici svoj dio izharačili i tako uzdrmali
ravnovesje izmedju dohodka i potrebe na drvu, te da ne bi nastale
vododerine. Strogi državni nadzor imao je sačuvati šume,
sto je značilo s njima dobro gospodariti, a taj državni nadzor
imao je biti daleko stroži za občinske nego za privatne šume
i tako ih sačuvati.


Kad stvoreni zakoni odgovaraju prilikama i kad zateku
žiteljstvo na stupnju civilizacije, da te zakone hode shvatiti i
po njima se ravnati, onda je dobro. Poznati su mi seljaci iz
Podravine, koji svoju zajedničku šumu tako čuvaju, da kroz
20 godina nijedna prijava o prekršaju šumskom nije podnesena.
Manje više su za zajednicu zauzeti i svoje zajedničko
dobro čuvaju svi zagorski seljaci. Oni dobro znadu, da je to
njihovo zajedničko dobro i da svaki, koji štetu počini, počini
ju sva,kom zajedničaru te ne dadu, da se pojedinac na raČun
svih drugih okorišćuje.


Drugačije je u Lici. U narodu je još svježa uspomena na
bivše dane, kada obdinski pašnjaci nisu bili obdinski nego
carski, pa on ni sada, od kada su ti pašnjaci postali obdinskima,
ne smatra ih svojinom nego tudjim vlastničtvom. On
tu »občinu« smatra posebnim gospodarom, ali zločestim, koji
dozvoljava okorišdivati se njegovim dobrom, pa stoga svatko
kida i uživa od tog vlastničtva, što više može, jedno iz egoizma,
da sam užije više nego drugi, a drugo iz bojazni, da ne.
bi koji drugi puno užio i prisvojio, a njega usljed toga malo
zapalo. Ličanin u obde drži, da može obćina s pašnjacima uraditi,
što ju volja, samo ako obd. zastupstvo zaključi, a on se
dalje za taj zaključak ni brinuti ne de, ako se time njemu nikakva
neprilika ne nanaša ; neka se brine onaj, komu smeta. Dapače
ima dosta i inteligentnih ljudi, koji ne znaju, da to ob
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 390 —


finsko dobro nije vlastnost upravne obdine, nego vlaetno?t
bivših selskih obdina, koje danas zovemo zemljištnim zajednicama
i koje su skoro istovjetne sa današnjimi poreznimi obdinami
(uz male iznimke).


Ličanin dakle smatra svoju vlastitu imovinu tudjom, pa
nema smisla za zajednicu. On voli gospodariti svaki na svome,
pa što kome Bog da; a po tom bi i bilo nuždno upotrebljavati
za Ličane one zakonske ustanove, koje tom njegovu egoističkom
duhu odgovaraju.


Nesklad zajednice i egoizam dotjerao je ne samo Licane
nego i sve gorštake pa i ove prosvjetljenijih naroda do velike
pokore — do »krasa« . Mi Hrvati, kad govorimo o krasu,
imamo na umu samo primorski kras ali da vam je zaviriti u
unutrašnjost Like, našli bi još pet puta toliko krasa. Udara
se po Mletcanima i kojekakovima drugim neprijateljima kao
krivcima zakrašivanja, ali na žalost krivci smo mi
sami.


Eno ima ljudi u Zrmanjskoj dolini, koji pričaju, da je po
strminama zrmaujskim bila takova gusta i velika šuma, da se
izgubljeno blažće po osam dana u njoj nadi nije moglo, a danas
ga sa vrha zrmanjskog klanca možeš prostim okom opaziti na
10 kim. daleko, tako je tamo sve ogolilo.


Još i danas ima ljudi, koji vele, da se iz Kule do Gospida
t. j . na daljinu od 11 klrat. moglo sadi hvatajud se od
drveta za drvo, danas nema na tom prostoru skoro nijednog
stabla! Kod Bruvna na ,,Vodenoj glavi" sjekli su otcevi današnjih
žiteljah ogromne bukve, a danas na daleko ondje ni
grma opaziti ne možeš nego goli kamen i vododerine. P a
ipak tih Mletčana ovdje nije bilo!


Kazao sam ved, da su sami Ličani zakrašivanje
skrivili iz nerazboritoga egoizma, a
sada du nabrojiti najobičnije načine njihove devastacije. Radi
pomanjkanja gospodarskog zemljišta nastoji Ličanin svaki komadid
plodne zemlje izrabiti. Šumska zemlja mu je za to najprikladnija,
jer ne treba puno gnoja, kojeg on ni onako nema.
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 7     <-- 7 -->        PDF

— 391 —


Sam Bog znade, kako ou svoj plug iztnedju kamenja provlači,
dok zasije jednu ili dvie brazde na strmome mjestu, što ga je
za gospod. kulturu sposobnim pronašao, izkrcio i usurpirao od
„obćine". Do tada je bilo gore nješto grma ili ledine
i držala se zemlja ali ovako za par godina
ode zemlja s oborinami a ostane goli kamen. E
vele, da stoji u starim crkvenim knjigama, da de dođi jedke
vode i izjesti zemlje.


Drugi način je prekomjerna paša blaga na drvećem neobraslim
strmim pašnjacima. Iz blaga se lahko novac izvadi,
a bez velika truda. Obdina je tu i njezino zemljište možeš izrabljivati
dokle te volja. Ne pita se, da li može pašnjak prekomjerni
broj blaga podnesti nego je glavno, da sam dobro
živiš, dok si živ, jer ako ne deš ti, hode drugi. Svaki si nabavi
blaga, što više može, a ono gladno čupa i korjen iz zemlje,
dok se ista jedanput ne — načme i s oborinama u dolinu ne
odpliva. Isto je i sa obraštenima obd. pašnjacima, koji se na
kamenu iz§, kudah nalaze. Mnogobrojno blago prenodi u dvorištu
i prvi, koji se ustane, otvori Ijese i pusti ga van na pašu.
Blago kao blago pase oko kude, dok se god dade, a kasnije
se penje uz brdo. Posljedica je toga, da su dolnji krajevi sasvim
goli, jer se blago na njima najdulje zadržava i u jutro gladno
najvedma obgrizava bez izbiranja. Gdjekada ide sa blagom
pastir, a gdjekada nitko — ta nema više vukova i medjeda.
Na večer ga ipak pošalju tražiti, a dotičnik da ne ide praznoruk
ili čekajud, dok blago još malo pregrizne, nožem koričnjakom
smlati breme pruda ili sjekiricom nasječe mladih bukvica,
hrastida itd. i ponese ih kudi.


Bistrom oku kuštrave marve ne de na prolječe ti panjidi
izbjeći, kad na njima sočne mladice izbiju. — Koliko tražioca
blaga, toliko svaki dan bremena a k tomu neprestana i prekomjerna
paša, pa kako da se šuma uzdrži. Gdje je manje blaga,
a puno pašnjaka još se njekoliko šuma drži, to se spušta poput
koprene od vrha brda prema selu sve svetlija i svetlija. Gdje
je ali puno blaga a malo pašnjaka ili bolje rekud, gdje je šuma
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 392 —


sasječena, tamo je strašno. Goli kamen usije se od žege, a po
njemu tumara gladno blago tražeć bud što da proguta. Nije
čudo, što mi je kao kuriosum pripovjedao jedan kolega, da je
izgubio »notes« i poslao ga tražiti a ljudi se vratili i ne našav
ga pozitivnim se izjavili, da ga je blago pojelo. Čini mi se, da
su prvom blažčetu, što su ga susreli, ponudili komadić podplata,
da tog kolegu o istinitosti njihovih navoda osvjedoče, i
da je to blažce na njegovo čudo sasvim mirno tu kožu pojelo !


Daljnji uzrok devastaciji jest pravljenje plotova, da se
obrane bašče od blaga ili da se obrane kuće od jakoga vjetra
Ti plotovi su 1—2 metra visoki a progutaju silesiju mlade
sume. Ako nema za zimu dosta spremljenih drva, onda se
spali plot i na proljeće iznova gradi. Još prije 200 godina
imali su graničari tu bolest i ona im se već tada zakonom
branila, pa ipak se eto sve do danas uzdržala. Gdje je puno
blaga i ima obraštenih pašnjaka, tu je devastacija u nekih
selih u podpuuom cvatu. Pastir pred blagom prevršuje mladice
a ono jede mladice. Dan na dan se tako radi, pa kako
da šuma ne propadne. Za zimu se spremi lišće za blago,
osobito za koze u 4 met. visoke i 3 metr. na podnici široke
stogove. U svaki takov stog idu 2—3 kola brsta, a kako ih
ima svaka kuća nadjevenih 4—5 stogova, to je svaka od njih i
uništila 4—5 jut. mladika. Ima i takovih dobrijana, koji bez
ikakove nužde u velikoj šumi pod blagom sjeku 20—30 cm.
debelo stabalje za brst, koje tada ostane u šumi i gnije.


U prvašnjedoba znali su graničari silne površine
zapaliti, da dobiju ljetnu pašu za sitno blago,
ali im se je to grozno osvetilo. Na hiljade jutara je
za kratko vrieme bilo goli golcati kamen. Danas toga više nema^
valjda stoga, što se u istinu više ni nema zapaliti što.


I pohlepa za momentanim dobitkom znade u šumi kras
prouzročiti, kao sto je to slučaj u inače dobro stojećem selu
Drenovcu. Nad njegovim kućama dizala se na velikoj strmini
Ijepa borova šuma, a i zvala se »Borova kosa«. Našao se
njeki trgovac pakline, a Drenovčani dan na dan palili paklinu
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 393 —


iz borića ne bi li obogatili. Svaki je grabio dakako što više,
ta obćinsko je! Danas nad Drenovcem strši kras, kakova se
riedko kada vidi, a pojedini komadi kamenja priete, da će se
svaki ćas srušiti i polomiti niže ležeće kuće, kao da hoće osvetiti
i kazniti nerazbor njihovih gospodara. Za pa r forint i
uništeno je oko 400 jutara šume, a sada pomozi
zemaljsko vlado i bane, potučenas bujica i kamenje.


Svi ti načini devastacije bili su u prvašnja vremena, dok
se ništa na obć. dobro pazilo nije u podpunom mahu, a ima
ih još i sada dosta. Oblastima je dužnost, da se devastacija i
zakrašivanje sprieći i da pronadje način, kako bi se ta svrha
što bolje i lakše i naravnije izvela. Ima ih dosta, koji zahtjevaju
jednostavno sve zatvoriti te podići šumu iz panja i sjemena,
nametnuti stroge kazne itd. Kuda će narod sa blagom,
od kuda ćeš uzeti mnogobrojno šum. osoblje i silni trošak za
pošumljivanje, to se ne pita. Ta nama je težko izbiti 10 000
kruna, već se kaže, puno se troši, a tih 10.000 nisu ništa
nego kap u more prema troškovima, što bi ih pošumljivanje
tražilo. Treba potražiti laglji i jeftiniji način pa makar i ne
dobili uzor — šume ali i takav, da gospodarstvo od njega
odveć ne trpi.


Ja držim, da se to može postići diobom obć. posjeda
i to bud posvemašnjom bud djelomičnom. Svaki privatni
gaj u Lici je izvrstno sačuvan. Dok se god dade, ne će
vlastnik u njemu ni šibe posjeći. Isto tako brane okupanti
okupirane gajeve, a brane osobito šume na strminama nad
svojim posjedom. Nije li šuma okupirana nego još podpuno
obćinska, on ju i dalje nemilice sječe, pa makar mu kroz to
zemljište ne znam kako trpilo. I u te njihove privatne gajeve
zalazi marva, te šuma ne napreduje u njima poželjenom brzinom,
ali napreduje ipak, jer nema u njoj sječe iz zlobe i
objesti niti iz egoizma. Ako marva i obgrize grm okolo na
okolo, on se s vremenom tako sgustne, da marva u njega više
zaci ne može, a onda se već koja mladica u nutrašnjosti grma,
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 10     <-- 10 -->        PDF

— 394 koju
niarva gubicom dokučiti ne može, izpravi i u stablo izraste.
Takova mladica je sjegurna, da ju vlastnik posjedi ne će,
dok se to na obd. zemljištima redovito dogadja i napredak šume
kroz to sprečava. Jedina pogibelj za te gajeve jest nestašica
krme, ali tada ga vlastnik samo podkreše i momentana pohlepa
za novcem, ako gaj može prodati za palenje vapnenice. I
u potonjem slučaju odgojiti de vlastnik opet gaj tako, da se
šumsko tlo ne de smanjiti.


Privatnih gajeva, i okupiranih ima do sad razmjerno vrlo
malo, pa posto se vidi, da oni zbilja napreduju, trebalobi
taj način podizan ja šuma podupreti diobom
obd. posjeda na privatnike, jer privatnici vlastitog
posjeda za odgoj šume ne imadu.


Dosadanji način podizanja šume okupacijom jest sa šumarskog
gledišta opravdan, ali sa pravnoga nije. Kako svagdje,
tako i tu, sama sirotinja strada, jer vedi i imudniji posjednici
okupiraju vede komplekse, a svoju mnogobrojnu marvu tjeraju
i dalje na preostali još zajednički pašnjak. Imudan čovjek uviek
nadje način, kako da se u posjedu okupiranog diela uzdrži,
dočim siromak, ako što i okupira, mora to redovito opet izpustiti,
jer mu drugi ne dadu. Njegovi pak par komada marve
ne mogu se na zajedničkom pašnjaku ni napasti od mnogobrojne
marve bolje stojedih žitelja. Potrebno je s toga, da se i pravna
strana toga pitanja uredi te i siromašni žitelji razmjerno svom
ovlaštenju sa obd. posjedom nadiele. To de biti ujedno i najbolji
način, da se i pitanje okupacija rieši.


Kod nadjel ji van ja ovlaštenika treba paziti na
to, da se svakomudade onajkomadzemlje, kojega
de on kao šumu radi svoga vlastitogainteresa
brižno čuvati. Nemarne bi trebalo prisiliti na
pošumljivanje, a marljive izdašno nagraditi opredieliv stanoviti
broj, koji de se nagraditi i ustanoviv visinu nagrade po jutru,
i to različno za šumu uzgojenu iz panjeva i onu iz biljka ili
iz sjemena.


Pitanje je samo, da li bi se djelenje obd. posjeda imalo
izvesti prisilno ili bi se imali pitati ovlaštenici, da donesu o
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 395 tom
zaključak. Zakon o zem zajednicah iziskiva potonji postupak
Svi ali zakouiprvašnjinisuupogledu gospodarenjasaobć.
dobrom poznavaliautonomije
nego obično zapovjed, pa stoga i danas Ličanin, koji je
kao u obde seljaci konservativan, ne de nikakve novotarije sam
da izvede nego mu se mora ili zapovjediti ili ostaviti, da ostane
sve po starom. Nije tomu Ličanin kriv, ta on ne može poznavati
sve zakone, a kamo li ih si znati potanko raztumačiti. On blagodati
zakona o zem. zajednica ne shvaća, jer zakona ni ne
pozna.


Ved sam prije spomenuo, da on obdinsko dobro ni ne
smatra svojim suvlastništvom nego da on »obćinu« drži posebnim
gospodarom, te u obde ne drži ni mogudnim, da bi on
imao pravo na jedan dio toga posjeda. Kad bi njemu zakonske
ustanove rastumačene bile, on bi možda vrlo rado na diobu
pristao u smislu gore spomenutom, a po načinu, kako du ga
dolje opisati. On n. pr. ved stoga ne bi htjeo diobu, jer se
boji, da de pladati od dobivenog diela porez a sada misli da
ga uživa bez pladanja poreza. Kada bi on znao, da on i sada
porez plada, a da možda niti ne uživa onoliko, koliko bi njemu
pripadalo, on bi odmah zahtjevao, da mu se dade, koliko ga
spada. Ima dapače sela, koja su sav bolji obd. posjed medju
se dobrovoljnom nagodom podielila i mirno svaki svoje uživa
u mislima, da od toga porez ne pladaju. Kad bi se ta njihova
dioba nadopunila ili barem zakonito provela, imali bi za njeko-.
liko godina privatnih gajeva — da je milota!


Prema tomu trebalo bi urediti diobu : najprije pokušati
dobrovoljno privoljenje ovlaštenika na nju, prema izradjenoj
glavnoj osnovi o diobi. Tamo, gdje se predmieva, da žitelji iz
konservatizma ne de pristati na diobu, trebalo bi prizvati njekoliko
žitelja iz one obdine, gdje su se ved glede nagode sporazumili,
da se seljaci medjusobno uvjere o probitcima. Od još
vedega uspjeha bilo bi, kad bi žitelji medju se izabrali odbor,
koji bi otišao u jednu takovu obdinu gdje je nagoda postignuta
i gdje se vide ved uspjesi nagode t. j . gdje su se ved podigli
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— 396 —


gajevi, ter bi onda Bvojim suvlaštenikom prednosti diobe, raztumačili.
Ako ni to ne bi pomoglo, imala bi se odrediti prisilna
dioba onoga diela obd. posjeda, koji se prema mnienju
strukovnjaka absolutno podieliti mora. Za izvedenje toga uredovanja
trebao bi se izaslati prokušan obziran upravnik, jer
bi i mala nekorektnost mogla sve pokvariti.


A sada ćemo opisati potanji postupak.


Na temelju starih inventara, posjedovnih listova, stare
gruntovnice i indikativnih nacrta imao bi se ponajprije ustanoviti
obd. posjed po stanju od prije 40 god. ili tomu vremenu
najbližemu stanju, ter to sravniti sa sadanjim u gruntovnici i
u katasteru. Zatim bi trebalo s tima izpravama u ruci na licu
mjesta sve obd. parcele todno pregledati i povjerenstveno sve
okupacije konstatovati, ter pe šumaru stručnjaku opisati obzirom
na vrednost, položaj, zaštitni karakter itd. Svaka okupacija
imala bi dobiti dvie vriednosti, naime vriednost prije i
poslije okupacije.


Podjedno bi se imao ustanoviti razmjer ovlaštenja. Princi p
diobe imao bi biti taj, da svaka zaštite potrebna
parcela, dobije odnad njom nalazedeg se obd. diela
svojzaštitni komad, a kada se svi ti ko madi jed nom
ovašteniku spadajudih parcela zbroj e, da budu odgovarali
razmjerju njegova ovlaštenja. Gdje nad
priv. zemljištima imadu velike obd. površine strmoga položaja,
ima se za iste prvo diobe ustanoviti zaštitn i pojas sa što
mogude ravnijim i naravnijim medjašnim linijama.


Taj zaštitni pojas i zaštitne omanje parcele sa malima
razštrkanima obd. parcelama, makar one i ne imale zaštitnoga
karaktera, imadu sačinjavati bezuvjetno podieliti se imajudi
dio ; glede preostaloga diela obd, posjeda imala bi odlučiti
glavna skupština ovlaštenika ter zaključiti, da li će ostati
i nadalje u zajednici ili de se podieliti na skupine kuda, kako
je to vedinom i običajno i tako rekud u naravi i provedeno


— ili de se sasvim razdielit Svaka skupina kuda ima pravo
tražiti odieljenje svoga diela, ter posebno zaključiti, da li de


ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 397 —


ostati u zajednici ili 6e se podieliti. Ovo je osobito nuždno za
one skupine kuda, koje sada za obd. posjed doprinašaju ali ga
radi odaljenosti ili inih uzroka ne uživaju. Oni ce modi svoj
dio prodati ili ga u najam davati ili inače s njime razpoložiti.


Kod sastava diobne osnove imalo bi se na to paziti,
da oni, koji su od prije usurpirali obd. zemljište i na njemu
gajeve uzgojili, dobiju po mogudnosti cieli taj gaj kao svoj dio.
Njima se ne bi smjela uračunati vriednost sadanjega gaja kod
odmjerivanja kompetencije, nego se ima uzeti vriednost, što ju
je gaj imao prvo okupacije,, bolje rekuc ona vriednost št o bi
ju gaj imao da nije okupiran bio. Tu vriednost, kako
smo ju naprvo spomenuli, dužni su ustanoviti strukovnjaci.


Najshodnije bi bilo, da se svakoj svadji predusretne, kad
bi se svakomu dao svoj gaj, a diferencije izravnale razširenjem
zaštitnog pojasu na širokim površinama i nadjeljenjem ondje
onih, koji su do tada manje usupirali nego im je razmjerno
prema kompetenciji pripadalo i onih, koji u obde nisu ništa
usupirali.


Gdje ipak prilike ne bi dozvoljavale dopitanje cieloga gaja
uzgojitelju, morao bi se isti za uzgoj istoga odštetiti i to tako,
da se vriednost gaja prije okupacije odbije od vriednosti poslije
okupacije, te do visine te diferencije odmjeri uzgojitelju
jedan dio od istoga gaja prema njegovoj sadanjoj vriednosti-


Preostali dio neka se dade drugomu ovlašteniku, ali po
njegovoj sadanjoj vriednosti, a ne po vrijednosti prije okupacije
Jasno je, da de uzgojitelj gaja dobiti veću, a neuzgojitelj manju
površii-u, jer de se prvom uzeti za podlogu odmjerenju površine,
manja vriednost gaja, a potonjemu veda. I pravo je, da svatko
za svoj trud nagradjen bude.


Sve parcele, koje bi imale zaštitni karakter, bili bi dužni
novi vlastnici pošumiti t. j . one bi se po uvodnom spomenutom
obrazloženju morale unjeti ka »šumišta« u zabilježnicu, i novim
vlastnikom propisati rok za pošumljenje staviv najboljim uzgojiteljem
u izgled izdašnu podporu, a svima na razpolaganje
dovoljan broj biljka budi bezplatno budi uz odštetu. U tom
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 398 —


smislu imalo bi se i današnje nagradjivanje uzgojitelja krasa
reformirati, a za biljke je ved poskrbljeno, jer se na račun
krajiš. invest. zaklade uzdržava 3 jutra veliko »Kasumovićevo«
biljevište u Gospiću.


U koliko bi za onaj dio obć. posjeda, što se bezuvjetno
podieliti morao ne bi, bilo potrebno posumljivanje, imali bi i
za njega stručnjaci sastaviti ogojnu osnovu uzev u obzir, da
je to zemljište u prvom redu namienjeno za pašu blaga. Kakovu
vrst drva treba saditi itd. neka se prepusti stručnjacima,
a svakako će najbolje biti, da se uzmu, brzo rastuće vrsti drva
i ona, kojih u biljevištu imade, svako drvo se i onako ne primi
pa ako tko drugačije želi, može kasnije podsaditi i pomiesati
i drugu vrst, njemu miliju.


Domašaj pošumljenja sada još većinom golih obć. pašnjaka,
koji bi se nakon diobe medju ovlaštenike malo po malo pretvorili
u šumske pašnjake, jedva bi se dao opisati.


U prvom redu bi se šumska površina u Lici podvostru
čila, dakle i prihod na gradji i ogrievu, kojega sada dovoljno
nema. U pomanjkanju »gratis« drva iz državnih, dotično imovnoobć.
šuma, utekao bi se ovlaštenik svomu blizu ležećem gaju,
a tako bi mu spao veliki teret, što ga sada nosi, a to je teret
od dužnih šumskih odšteta. On taj svoj gaj ne bi nemilo haračio
i na brzu ruku sjekao, bojeć se, da ga lugar ne uhvati,
nego bi ga razumno uživao


Njegov gaj bio bi mu često puta spasitelj njegova blaga,
jer bi u nerodici siena, kakove godine često nad Likom prodju,
mogao razumno nasjeći brsta i spremiti ga za zimu.


Vriednost paše bi se pod stabaljem za vječna vremena i
temeljito poboljšala, osobito u ravnicama. Bura i žega ne bi
mogle pod stabaljem travu osušiti, nego bi se ona i po ljetu
zelenila i marvi hranu davala.


Držim, da bi se diobom obć. posjeda rješilo i pitanje o
držanju koza samo po sebi, Ako bi tko i držao koze, držao
bi ih toliko, kolik ih prehraniti može. Tko bi ih manje držao,
bile bi mu i bolje i vriednije. Skoro bi mogao uztvrditi, da se
ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 399 —


koze ni držale ne bi, jer gdje nema obdinskih šikara a ima
privatnih gajeva, tamo ni sada ne traže dozvolu za držanje
koza.


Bujice i vododerine bi se smanjile a kroz to bi ostala
gospodarska zemljišta poskočila na vriednosti.


Na vrištinam i pržinam mogli bi se ostaviti uzdužni i poprečni
redovi stabala kao zaštitni plaštevi, te na zemljištu
izmedju njih ležećih sijati žitarice i druge plodine. Sada skoro
bezvriedna zemljišta — dobila bi time višestruku vriednost.


Pošumljenjem postigla bi se glavna svrha, naime nestalo
bi krasa, koji nas strancima u njeku ruku divljacima prikazuje.
Trebalo je stotine godina, dok se je šuma na krasu uništila,
a sada treba nadčovječne snage, da se ona ondje opet
podigne. Zato i treba da cjelokupno žiteljstvo kod toga ogromnog
posla sudjeluje, a ono de to rado učiniti, kad bude znalo,
da za sebe radi t. j . kad mu se njegov dio izluči i u vlastničtvo
preda. Biti de doduše i takovih, koji de brzo svoj dio prodati,
ali što demo, svaka institucija ima svojih žrtava, pa bi imala
i ova, nu na malenkosti ne treba se obazirati.


Ujedno bi trebalo političkim oblastima dodieliti valjane šumare
stručnjake, da mogu pošumljivanje sbilja i nadzirati i savjetom
žiteljstvu pomagati. B. Kosović.


Šumarska akademija u Zagrebu.


I.
Naša šumarska akademija, akoprem tek jeseni g. 1898 otvorena,
bijaše ipak ved opetovano predmet raznih razprava;
napose se razpravljalo o njoj mnogo i za posljednog saborskog
zapjedanja. I po javnim glasilima našim bilo je o toj najmladjoj
našoj visokoj školi ved češde govora. Iz većine tih razprava,
razabrali smo medjutim manje više samo to pozitivno, da su i
0 tom učilištu, jur u raznim krugovima našeg javnog života,
zavladali ne samo krivi, ved donjekle — rek bi i po samu bit
zavoda — štetni nazori. Nazori uz to, koji u bitnosti niti od