DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 9/1905 str. 3     <-- 3 -->        PDF

mmiraM IM


Br. 9. u ZAGREBU. 1. rujna 1905. God. XXIX.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/, stranice 8 K.; za ´/, stranice
5 K. 20 fil.; za ^|^ stranice 4 K. — Za višelsratno uvrštenje primjerena popustbina.


Objava i poziv.


Temeljem zaključka upravnoga odbora družtva, od 20. srpnja


0. g. odlučio sam pod geslom »ustrajnost vodi k cilju
— sloga do pobjede« — preuzeti ponovno do dalnje odluke,
uredničtvo družtvenih organa »Šumarski list« i »Lugarski
viestnik «.
Učinio sam to, kraj mnogobrojnih svojih inih posala i
obveza, jedino s obzirom na interese družtva i onih ciljeva,
koje promicati jest dužnost, ne samo svakoga člana družtva
ved i šumara Hrvata u opde.


Nadam se uz to čvrsto, da de me pri tom svojski podupirati
ne samo dosadašnji prijatelji i suradnici lista, ved uz
njih takodjer i svi ostali članovi družtva, kojima je do napredka
i bolje budućnosti šumarske struke u Hrvatskoj.


Prošlost nas jur dovoljno uči, da se u tom pogledu nemamo
nadati ni stranoj podpori — nekmo li pomodi.


Samo složnim, uzajamnim, dosljednim i ustrajnim radom,
svih nas, i hrvatsko de se šumarstvo napokon dovinuti, do
one visine, kako to važnost i narodno-gospodarstvena vriednost
naših šuma i doista predmjevaju i traže.


U to ime ova Vam poruka. U tom smjeru nastavljajmo rad.


U Zagreb u početkom kolovoza 1905.


Profesor Frau Žav. Kesterčaiiek.