DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 112 —


Izvoz drva iz Ugarske, Hr-


Vrst robe u vagonima po 10.000 kg. 1904 1903 1902 i 1901


Gorivo drvo, kora 13016 10774 10606 Drvna vuna i piljeviua 148 53 180 J46
Građevno i tvorivo drvo, sirovo neotesano, hrastovo 5085 3772 3074


orahovo, lovorovo i uljikovo 233 302 319 4353
višnjevo, javorovo, kruškovo, trešnjovo, šljivovo i
ljeskovo 507 525 400 506 jasenovo, brijestovo, vrbovo, akacijino, grabovo 1639 1597 1204


I 2308


bukovo 531 364 424 lipovo, topolovo, jalšovo, jasikovo 367 478 427


\ 7826


crnogorižno (izuzevši stupovlje iz crnogor. drva) 5543 6544 7950
Stupovi iz crnogoričnog drva 61 114 15 317
Rudarsko drvo i drvni odrezci ´ 2612 4156 5783 7832
Željezničke podvlake 5250 3991 7600 10087
Dužice, dna za bačve, tvrdo 9661 7099 7600 14743
Piljena roba i otesano tvorivo drvo hrastovo- 14550 14851 13933


orahovo, lovorovo i uljikovo 53 40 60


14765


javorovo, kruškovo, trešnjovo, brezovo, višnjevo,
šljivovo i ljeskovo 165 133 108 jasenovo, brijestovo, vrbovo, akacijino, grabovo i
kestenovo 823 829 677


\ 7124


bukovo 6409 6893 5914
lipovo, topolovo, jasikovo 180 105 70


|32711


crnogorično 28445 31700 28174
Sindra 16 24 48 33
kolje za vinograde i hmeljnike piljeno ili cijepano 147 168 209 199,
Vrbovo šiblje 67 68 63 67


Ukupno 94703 95532 99O09 116486´


Trgovačka vrijednost 1904. 66,085.773 K
1903. 66,555.106 K
19U2. 62,604.410 K


K ovim podatcima službene ugarske statistike primjetiti
je, da je izvoz drva iz Ugarske, Hrvatske i Slavonije u Austriju
u godini 1904. porasao za kojih 1900 vagona, dok je onaj u
carinsko inozemstvo pao za kojih 2800 vagona. Od 427.191
vagona ukupnoga izvoza drva iz čitave monarhije otpada na
Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju 54.500 vagona, dakle okruglo
137o- Bududi da znatna količina drva ide iz Ugarske, Hrvatske
i Slavonije reekspedieiouim putem preko Austrije u
carinsko inozemstvo, može se reći, da na ukupnom izvozu
čitave monarhije participira Ugarska, Hrvatska i Slavonija s 207o
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 113
vatske i Slavonije u god. 1904.


Austrija Njemačka
Švicarska
Franceska
Belgija Holandija
Engleska
Rumunjska
Italija
8724
134
931 2466 6 66 290 1257 57
224 4 1
368 137
798 525 13 5 279 8
288 2 54
364 3
1855 1606 60 1882
31
2495 114
3970 828 42 62 51
2301 1847 151 4423 8 93 77 1
2884 3249 815 3199 1902 363 1089 733
38 13 2
110 25 12 4
463 140 53 4 1 21 102
2527 384 341 68 2 11 13 1971
132 36 7
11322
16
6801 81 1398 3 (;65 1915 2039 1808
145


66


(Manje za 829 vag ´ona negc ) 1903., manje za 2892 vaj ;ona negc ) 1902.
manje za 20.35 ) vagona nego 190 1-)


Označimo li vrijednost drva, koje se iz Ugarske, Hrvatske
i Slavonije eksportira u Austriju, s 2IV4 milijuna kruna, onda
je vrijednost izvoza iz Ugarske, Hrvatske i Slavonije u carinsko
inozemstvo 5174 milijuna kruna, tako da Ugarska,
Hrvatska i Slavonija participira na čitavom izvozu monarhije
s nešto više od 21%, a obazremo li se i na onu množinu
drva, koja se reekspedira, i oko 247o.


Odnošaje izvoza i uvoza međ´ Austrijom te Ugarskom,
Hrvatskom i Slavonijom, potanje če razjasniti podatci u 1021.
broju niže spomenutog lista.
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 114 —


Ostali detajli o eksportu drva iz Ugarske, Hrvatske i


Slavonije, poimence pak varijacije u izvozu pojedinih vrsti
drva spram pređašujih godina, lako se vide iz gornje pregledne
skrižaljke.


*


Qvoz drva u Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju izgledao
je prošle godine ovako:


Osim onih 29.920 (1903 24.231) vagona, koje iskazuje
statistika o prometu međ´ jednom i drugom polovicom monarhije,
importirala je ugarska polovica — isključivši gorivo
drvo, pluto, izvaneuropejsku drvenu robu, šindru, kolje za
vinograde, vrbovo šiblje (a 5000 vagona), kojemu statit^tika ne
kazuje provenijencije — ovo:


Iz Bosn e 19 vagona sirovog hrastovog tvorivog drva,
16 vagona hrastovih trupaca, 280 vagona lipovih, topolovih i
trepetljikovih tnipaca, 1306 vagona crnogoričnih trupaca, 13 vagona
rudarskog drva, 404 vagona podvlaka, 1666 vagona dužica.
105 vagona hrastove rezane robe, 1 vagon orahove piljene
robe, 6 vagona javorove piljene robe, 4 vagona grabove
piljene robe, 1065 vagona bukove rezane robe, 10 vagona
lipove i jalšove piljene robe, 2783 vagona smrekove i jelove
rezane robe, ukupno 7680 (1903 : 5760) vagona.


Iz Rumunjsk e 10.508 vagona smrekovih i jelovih
trupaca, 49 vagona dužica, 6 vagona hrastove piljene robe.
48 vagona bukove rezane robe, 75 vagona crnogorične piljene
robe i 34 vagona različne drvene robe, ukupno 10.680 (1903:
7355) vagona.


Iz Srbij e (izključivši promet na granici): 58 vagona
rudarskog drveta, 13 vagona podvlaka, 93 vagona dužica i
15 vagona različne drvene robe, ukupno 169 (1903: 221)
vagona.


Nadalje iz Turske 93 vagona, iz Rusije 43 vagona
(jalšovo, itd.), a iz Njemačk e 15 vagona, ukupno 151 vagon.
Ukupni uvoz drva u Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju
iznosi prema tome, uključivši i import iz Austrije i Bosne,
ŠUMARSKI LIST 3/1905 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 115 —


oko 51.720 (1903: 39.000), a uporedimo li ga s ukupnim
izvozom od 95.530 vagona, rezultira 41.000 (1903: 57.000)
vagona kao suvišak na izvozu.


Trgovačku vrijednost ukupnoga uvoza u Ugarsku, Hrvatsku
i Slavoniju za godinu 1904. iskazuju 8 21-4(1903:17)
milijuna kruna; od toga otpada na Austriju nešto preko 147*
(1903: ll´/j) milijuna kruna. Vrijednost ukupnog izvoza
Ugarske, Hrvatske i Slavonije iznosi kao i 1903. 66 milijuna
kruna, a na toj svoti participira Austrija s 21V4 milijuaa
kruna. Aktiva bilance za trgovinu s drvom u ugarskoj polovici


t. j . vrijednost suviska na izvozu iznosi za 1904. oko 45V2 mi´lijuna
kruna (1903; 50 milijuna kruna).
(Iz lista: O. u. Centralblatt fiir Walderzeugnisse).


Posveta lovaca u Japanu.


Neki Nijemac pripovijeda u jednim lovačkim novinama
ovo: Kad se sjetim, koliko junačtvo pokazuju Japanci u sadanjera
ratu, kolikoiii snagom preziru smrt, padne mi nehotice
na um jedna rijetka zgoda, što sam je doživio boraveći u japanskom
glavnom gradu Tokio. I sad me groza 8{)opane,
sjetiv se slave, što prikazuje neku vrst posvete lovaca. Po-i
svečuju se naime u Japanu svi oni, koji se bave hvatanjem,
strijeljanjem i ubijanjem divljači, pa i njihove obitelji i čitave
lovačke družine. Pri tome se sakupi mnogobrojna svjetina.
To slavlje po frenetičnom oduševljenju i svemožnom vjerom
tako sugestivno na prisutne djeluje, da se ni mi Evropejci
nismo mogli toga dojma otresti.


Posvetna slava sastoji se u tome, da se u vatri iskušaju
oni, koji se imadu posvetiti, a posveta se obavlja uz velike
ceremonije. Kad nadode dan njihova boga, zaštitnika brda
Ontaki, obavlja se žrtva, kojoj čovjek ne može prisustvovati
a da ga strah i užas ne spopane. Na podnožju toga brda
sagrađen je mali šintoistički hram*, a nalazi se u pozadini
gledališta. Ovoj je izvanrednoj slavi prisustvovalo vrlo mnogo


* šintoizam
je glavna pučka vjera Japanaca. ,