DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

706


Ogl


Kod šumskog ureda vlastelinstva Vukovarskog ima se 1. siečnjora
1905. popuniti mjesto Asistenta. Zahtjeva se šumsko-tehnička naobrazba
i vještina u visokograđnji (Hochbau), zatim podpuno poznavanje hrvatskog
i njemačkog jezika u govoru i pismu


Neoženjeni natjecatelji, koji su bili zaposleni kod bolje šumsko-gospodarstvene
osnove imađu prednost.
Godišnja plaća 2000 kruna, kao stan 1 soba sa razsvjetom i grijanjem.
Molbenice imađu se do 20. prosinca 1904. upraviti na podpisani ured.


Šumarski ured Grofa Elltz u Vukovaru.


poziv zbog uplate članarine i prcDbrojbe.


Umoljavaju se p. n. gg. članovi i predbrojnici, koji članarine ili
predbrojnine za ovu, a možda još i za prošle godine namirili nisu, da
toj svojoj dužnosti čim prije udovoljiti izvole, jer će se doskora odpočeti
ubiranje iste putem poštanskih naloga. Članarina, koja bi se u
smislu družtvenih pravila imala već tečajem. I. četvrti svake godine
uplatiti, iznosi za članove I. razreda na godinu 10 K, za članove II. razreda,
koji dobivaju^ samo „Lugarski Viesnik" 2 K, a za one koji dobivaju
osim toga još i „Šumarski list" 6 K na godinu. Novce valja u svakom
slučaju poslati na pođpisano predsjedničtvo (Zagreb, Markov trg br. 8.)


Predsjeđnictvo lirv -slav. šumarskog družtva.


Svaku količinu


kupuje i dobro plaća


tvornica burmuticah od brezove kore


Bili Tremešna n/Labem u Češkoj.