DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 47     <-- 47 -->        PDF

— 705 —


Izkaz


0 uplaćenoj odnosno od nagradah za članke u Šumarskom listu
i Lugarskom viestniku uztegnutoj članarini i predbrojnini za
vrieme od 26. srpnja do 19. studena 1904.


Polović Gj. 10 K; Žibrat M. 20 K članarine, a 10 K pristupnine
u družtvenu pripomoćnu zakladu; Jukić J. 3 K; Gospodarstveni ured I.
banske imovne obćine u Petrinji po 2 K za: Marič N., Resanović S.
Resanović N., Vujaklija A., Vujaklija G., Vojnović V., Marić S., Liljak M.,
Dančuo J., Piškor J., Vujaklija Gj.; Anđerka J. 40 K; Lang R. 10 K; Kesterčanek
F. 0-80 K; Borošić A. 10 K; Kern A. 10 K; de Bona M. 10 K;
Krišković M. 20 K; Aue J. 7-80 K; Matić J 10 K; Hanika J. 10 K ;
Majer M. 20 K; Bogoević T. 10 K; Stanković V. 10 K; Pleško B
10 K; Kiseljak J. 10 K; Maksić R. 10 K; VraničarJ. 10 K; Dianovskv


P. 10 K; Lach G. 10 K; Frkić S. 10 K; Zajc pl. K. 10 K; Slapničar
S. 10 K; Beck J. 10 K; Rukavina pl. R. 10 K; Tolg W. ;i0 K; Mark
A. 10 K; Mocnaj D. 10 K; Gesarić Gj. 10 K; Vlahović J. 10 K; Krček
J. 10 K; Maslek M. 10 K; Bauer V. 10 K; Sever D. 20 K. Šimić S.
2 K; Ostoić D. 2 K; Curčić P. 6 K ; Begna H. 20 K; Vučković V. 2 K;
Kosović B.(?); Havliček A. 20 K; Ettinger J. 10 K; Franješ J. 10 K:
Matolnik J. 10 K; Segen D. D. 10 K; Schuster R. 50 K; Medvedović
M. 20 K; Lajer pl. Š. 10 K. Kr. šumsko ravnateljstvo u Zagrebu po
2-50 K, za: Vasiljevića V.; Janušek S.; Stteller S.; i Boeriu V.; po
1´50 K, za; Lisac L ; Dabić J.; Miljuš P.; Mešćević S.; Berger A.;
Maričić T.; Glavač P.; Zuber P.; Obradović M.; Habel J.; Vrga P.;
Davidović A.; Janjanin P.; Gučković P.; Galogaža M.; Gop M.; Komadina
P.; Obradović J ; Vorkapić S.; Kotoranin M.; Orešćanin N.:
Celap J.; Lončar J.; Rajaković P.; Mikić J. i Tišljar P.; po P75 K. za
Ereniić Gj ; Sučević M. i Glamočlija S.; Stublić V. 7-60 K; Ljuština N.
2 K; Jarić St. 3 10 K; Mocnaj D. 10 K.
Objava.


„Hrvatski sumarsko-lovački koledar"


za g. 1905. dovršen je, te će se predplalnikom za kratko vrieme dostaviti.
Nova naručbe primaju se, dok zaliha traje; a neka se izvole upraviti
na podpisanog.


Koledar preporučila je visoka kr. zem. vlada svim područnim oblastima
i šumarskim uredima, kao osobito prikladan za šumarsko, a naročito
za lugarsko osoblje. Giena je kolendaru po komadu 2 K. 40 fil.


U Zagreb u mjeseca studenoga 1904.


Andrija Borošić,


kr. zem. šumarski nadzornik.
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 48     <-- 48 -->        PDF

706


Ogl


Kod šumskog ureda vlastelinstva Vukovarskog ima se 1. siečnjora
1905. popuniti mjesto Asistenta. Zahtjeva se šumsko-tehnička naobrazba
i vještina u visokograđnji (Hochbau), zatim podpuno poznavanje hrvatskog
i njemačkog jezika u govoru i pismu


Neoženjeni natjecatelji, koji su bili zaposleni kod bolje šumsko-gospodarstvene
osnove imađu prednost.
Godišnja plaća 2000 kruna, kao stan 1 soba sa razsvjetom i grijanjem.
Molbenice imađu se do 20. prosinca 1904. upraviti na podpisani ured.


Šumarski ured Grofa Elltz u Vukovaru.


poziv zbog uplate članarine i prcDbrojbe.


Umoljavaju se p. n. gg. članovi i predbrojnici, koji članarine ili
predbrojnine za ovu, a možda još i za prošle godine namirili nisu, da
toj svojoj dužnosti čim prije udovoljiti izvole, jer će se doskora odpočeti
ubiranje iste putem poštanskih naloga. Članarina, koja bi se u
smislu družtvenih pravila imala već tečajem. I. četvrti svake godine
uplatiti, iznosi za članove I. razreda na godinu 10 K, za članove II. razreda,
koji dobivaju^ samo „Lugarski Viesnik" 2 K, a za one koji dobivaju
osim toga još i „Šumarski list" 6 K na godinu. Novce valja u svakom
slučaju poslati na pođpisano predsjedničtvo (Zagreb, Markov trg br. 8.)


Predsjeđnictvo lirv -slav. šumarskog družtva.


Svaku količinu


kupuje i dobro plaća


tvornica burmuticah od brezove kore


Bili Tremešna n/Labem u Češkoj.
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 49     <-- 49 -->        PDF

707 —


Uređjuje Ivan PartaS, prof. šum. akademije u Zagrebu. C. Albreclit. (Jos. VVittasek).
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 50     <-- 50 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


II. Usurpacija šuma i pašnjaka. Piše Gašo Vac, kr. kot.
šumar 661—679
0 šumarstvu Bugarske. Piše V. Vučković 679—696
Listak. Osobne viesti. Imenovanje. . . . , 697


Šumarsko gospodarsko knjižtvo 697
Promet i trgovina 697—698
Različite viesti: f A, barun Mollinary. — Požar parne


pilane u Drvaru. — Vojničke karabinke i naše lugarsko
i lovačko osoblje. — Lovski zakon za Italiju.
— Ostatci prastare hrastove šume u Švedskoj.


— Promjena u ministarstvu za poljodjelstvo u Austriji.
— Reforma šumarstva nastave u Ugarskoj.
— Kako u tmini djeluje drvo na fotografsku ploču?
— Državni izpit za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva 698—704
Izkaz 0 uplaćenoj odnosno "od nagradah za članke u Šumarskom
listu i Lugarskom viestniku uztegnutoj
članarini i predbrojnini za vrieme od 26. srpnja
do 19. studena 1904 705


Oglasi 705—707