DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 704 —


se predoče na planu neravnosti tla ako konfiguracija kupiranog terraina


zahtjeva konstrukciju slojnica (Schichtenkurven) ?


Čuvanj e šuma : Što su šume „zaštitne", a što šume „zabran


bene" ; koji propisi postoje glede titi šuma, te koji izvidi i uredovanja


te po komu se imaju preduzeti; kada se ima koja šuma proglasiti za


štitnom ili zabranbenom?


Sadjenje i gojenje šuma. Do sele neredovitom sječom uži


vanu, popriečno 60 godišnju, na 0´7 obrasta djelomice iz panjeva uz


rastu bukovu šumu valja pretvoriti u mješovitu šumu tako, da će uz


bukvu u buduće hrast zapremati bar 0´3—04 površine. Obhodnja neka


bude u buduće za bukvu 80 godišnja, a za hrast 120 godišnja. Kako


bi se ta pretvorba i uz koje šumsko-uzgojne mjere mogla najzgodnije


provesti, a i za buduće osjegurati?


2 dan. Ur edj enje šuma: Za jednu 60 rali veliku obćinsku
šumu ima se sastaviti šumsko-gospodarstvena osnova (program), kojom
se ima osjegurati potrajno gospodarenje. Šuma je to mješovita bukova
i hrastova u kojoj se je do sele neurednom prebornom sječom sjeklo.
Koju bi metodu izračunavanja prihoda odnosno uredjenja odabrali, da
gornjoj svrhi udovoljite; koje bi se radnje preduzeti morale i kojim
redom, da tu osnovu (program) sastavite i od kojih bi se dielova sastojati
morala. Obrazložite zažto ste neku izvjestnu metodu uredjenja
odabrali, te koje su joj velike prednosti a eventualno i mane ? Metodu
izračunavanja prihoda valja povoljnim računskim primjerom objasniti.


Uporab a šuma ; Što znadete u obće o izradi [željezničkih podvlaka,
a što napose obzirom na tu trgovinu u Hrvatskoj i Slavoniji.
Kako se razlikuju podvlake prema vrsti i svrhi uporabe. Koji t. zv.
normalni profili i dimenzije vriede u tom pogledu za naše državne željeznice,
a koji za t. zv. vicinalne pruge. Koji se zahtjevi stavljaju s obzirom
na vrstnoću drva´ i izradu, Koje su mane i pogrieške u tom pogledu
dozvoljene. Koju minimalnu debljinu mora imati deblo, da bude
u obće sposobno za izradu i jedne podvlake za pruge prvoga reda;
koje za dvie i četiri. Koliko iznosi pri tom gubitak (odpadak) na drvu?


Dendrometrija i računanje vriednosti šuma: Neka
stara bukova šuma sposobna je samo za izradbu ogrjevnoga drva. Kako
bi obaviU procjenu takove šume, da ista ne bude preskupa, a kako izračunati
šumsku taksii za pojedine sortimente ogrievnoga drva? Povoljnim
računskim primjerom valja čitav postupak obrazložiti.


Dne 1. i 2 prosinca održan je ustmeni izpit, te su četvorica kandidata
izpit položila, dočim je jedan reprobovan do sliedećega roka.