DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 45     <-- 45 -->        PDF

— 703 —


taj učinak izvode smolaste tvari, kojih drvo četinjača ima u obilju.
Osim četinjača još je vrlo aktivna hrastovina, bukovina, kestenovina,
pa drvo akacije i platane ; razmjerno je pak samo malo aktivno drvo
jasena, brijesta i divljeg kestena.


Nadalje je važna i zanimiva činjenica, da je taj utjecaj drveta na
fotografsku ploču jači, ako drvo prije pokusa izvrgnemo uplivu svjetla.
Ako n. pr. komad drveta do polovice oblijepimo staniolom, pa ga 5—10
minuta izložimo uplivu svjetla, i onda tek dovedemo u blizinu fotografske
ploče, dobiti ćemo, pod onom polovicom, koja je bila neoblijcp-
Ijena, na koju je dakle svjetlo jače djelovalo tamniju sliku, dok će
slika pod onom drugom neosvijetljenom polovicom biti slabija i nejasnija.
Pa i same one vrsti, za koje malo prije rekosmo, da su razmjerno
malo aktivne, daju, ako ih na malo vremena izvrgnemo jakom svjetlu,
tamne i jasne slike.


Čini se, da se ovo pojačanje aktiviteta uplivom svjetla javlja kod
sviju vrsti drveća. Ono ni ne iščezava brzo. Taj je učinak doduše iza
24 sata već nešto slabiji, intenzitet mu s početka pada brže nego za
kasnijih dana, nu zna proći po 14 dana pa će i 4 tjedna, dok se drvo
opet ne vrati u svoje prijašnje stanje. A. V. ml.


Državni izpit za samostalno TOdjenje šumskoga gospodarstva
u jesenskom roku o. g. održan je u razdoblju od 28. studena do uključivo
2. prosinca u prostorijama hrv.-slav. šumarskoga družtva u „šumarskom
domu" u Zagrebu pod predsjedanjem g. Roberta Fisch bach
a kr. zemalj. šumarskoga nadzornika I razr., a kao izpitni povjerenici
fungirali su gg. profesori F. Kesterčanek i I. Partaš.


Izpitu podvrglo se je 5 kandidata i to gg.: Dušan Ostoi ć šum.


vježbenik im. obć. petrovaradinske u Klenku, V´ladimir Mikši ć bos,


herc. zemalj. šumarski vježbenik u Zavidoviću, Milan Trivanović


šumar, vježbenik imov. obćine gradiške u Oriovcu, Petar P r p i ć šum.


vježbenik im. obćine gradiške u Oriovcu i Gjuro Strapajevi ć vlast,


šumarski pristav u Valpovu.


Dne 28. i 29. studena održani su jiismeni izpiti, a iza toga slie


diše ustmeni izpiti.


Na pismenomu izpitu imali su kandidati, da odgovore na sliedeća


pitanja:


1. dan. M j e račin a šuma : Kod sastavka šumsko-gospodarstvene
osnove od potrebe je u svrhu prikladne razdiobe u dione česti,
zatim u svrhu odredjenja generalne mreže šumskih puteva i prosjeka
izmjera neravnosti terraina. Kako valja obaviti dotičnu izmjeru (plošnu
nivelaciju) na polju ; kojim načinom i sa kojim geodetskim strojevima.
Kako se izmjereni podatci mapiraju u katastralnim mapama, te kako