DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 44     <-- 44 -->        PDF

- 702 —
Naziv predmeta Broj sata nedeljiio


Ljetni semestar. Predavanje Vježbe


Uzgoj šuma 5 8


Uredjenje šuma, II. dio 4 8


Geodezija, II. dio 3 8


Vodo i mostogradnje 3 2


Phytopatologia 2 —


Voćarstvo 1 2


18 28~"


IV. Godište.
Zimski semestar.
Čuvanje šuma 3 2
Lovstvo i nauka o oružju 3 10
Fiziologija i anatomija šumskoga drveća ... . 2 2
Nauka o šumskim prometilima, I. dio 3 2
Uporaba šuma i šumarska tehnologija I. dio . . 5 4
Šumarski zakoni 3 —
19 20~


Lj etni semestar.


Ratarstvo i livadarstvo 4 2
Ribarstvo 1 2
Praktična elektrotehnika 3 2
Nauka o šumskim prometilima, II. dio ... . 3 2
Uporaba šuma i šumarska tehnologija II. dio . 4 8
Strieljanje — 8
Uredjenje bujica 2 —
Praktično upravno pravo 1 —
Šumarski pokusi — 4


18 28""
Kako u tmini djeluje drro na fotografsku ploču? Engleski
učenjak, dr. J. W. Russell, koji je već prije jednom dokazao, da su
mnoga tjelesa kadra, da u tmini djeluju na fotografsku ploču, pokazao
je nedavno, da toga svojstva ima i u sviju vrsti drveća, u jednih dakako
više u drugih manje. Da drvo na fotografskoj ploči izazove sliku
treba, ili da je s njom u dodiru, ili da je u nekoj udaljenosti od nje.
Vrijeme koje je nužno, da drvo u tmini sliku izazove, varira izmedju
V2 sata do 18 sati, a temperatura ne smije prekoračiti 55" C. Vrlo je
aktivno drvo četinjača. Ono daje vrlo jasne 1 izrazite slike, na kojima
se dapače dadu razabrati i godovi. Potiče li pak taj učinak od vodikova
superoksida — tako se bar do sada mislilo — nema sumnje, da ovdje