DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 43     <-- 43 -->        PDF

- 701 —
Naziv predmeta


I. Godište.
Zimski semestar.
Matematika I. dio ,
Deskriptivna geometrijaKemija. I. dioKonstruktivno crtanjeNarodno gospodarstvo


Lj etni semestar.
Kemija II. dioFizikaObća geologijaTehničko crtanje I. dioTrgovačko i mjenbeno pravoRačunovodstvo


II. Godište.
Zimski semestar.
Botanika I. dioMehanika i šumarsko strojarstvoGraditeljstvo I. dioŠumarska zoologijaKlimatologijaAnalitička agrikulturna kemija


Ljetni semestar.
Botanika, II, dioNauka o stojbiniGraditeljstvo, II. dioDendrometrijaUpravno i privatno pravo


III. Godište.
Zimski semestar.
Računaje vriednosti šumaUredjenje šuma, I. dioGeodezija, I. dioGradnja cesta i željeznicaŠumarska uprava i statistikaTehničko crtanje, II. dio


Broj sata nedeljno


Predavanje Vježbe
8 6
4 —
6 —


— 6
3 —
21 r2~


5 —
3 —
3 44
3 —
2 —
16 8~


4 6
5 4
4 4
3 2
2 —
1 4
19 2(r"


4 10
3 4
3 6
5 8
5 —
18 28^


8 2
4 4
4 4
3 2
3 —
— 6