DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 700 —


s hrastovima zajedno rastuće brese i borovi. Kora tih breza tako je uzčuvala
svoju prvotnu bielu boju, da bi se komadi ove brezovine mogli
lahko zamieniti brezovinom posječenom prije godinu dana. Ciela ta hrastova
šuma, kojoj da doba iznosi oko šest tisuća godina, došla je na
svoje sadanje mjesto uslied prirodne katastrofe, naime uslied jedne silne
opuzine. Na stablima su konštatovani razni parasiti, zareznici, kojima danas
više u tom sjevernom kraju traga ne ima, te oni, kao i sama ta hrastova
šuma, potvrdjuju mnienje stručnjaka, da je u to vrijeme imala Švedska
mnogo blažju klimu nego li ju danas ima.


Promjena u ministarstvu za poljodjelstvo u Austriji. Dosadanji
ministar Dr. Karlo barun G i o v a n e 11 i odstupio je, a imenovan je na njegovo
mjesto ministrom za poljodjelstvo Ferdinand grof Buquo i veleposjednik
a ugledan agrarae, kojega obćenito ciene sbog solidnoga znanja
i velikog govorničkoga dara. Novi ministar bio je dosele predsjednik
„Centrale za očuvanje interesa gospodarstva i šumarstva", pozna dobro
potrebe gospodarstva i šumarstva, a literarno je mnogo i s uspjehom
radio. U svojim brošurama osvietlio je mnoga suvremena agrarna pitanja,
proučiv prije na svojim putovanjem gospodarske prilike naprednih
europskih zemalja. Austrijski šumarski stručnjaci s velikim su zadovoljstvom
pozdravili imenovanje ministrovo.


Reforma šumarske nastave u Ugarskoj. Već u proš. broju našega
lista priobćili smo, da je na kr. ug. rudarskoj i šumarskoj akademiji
u Ščavnici već do 1. listopada o. g. stupila u kriepost nova naučna
osnova, kojom je naukovanje sa slušače šumarstva produljeno na četiri
godine. Tom su sgodom još i neke ine preinake ođredjene, kako se
vidi iz Previšnjega riešenja od 3. kolovoza 1904. Tako je medju ostalim
naziv „akademija" zamienjen nazivom „visoka škola". Ta se visoka škola
raspada sada u četiri odjela: 3 rudarska i 1 šumarski. Do sele se je šumarski
odjel raspadao u 2 pododjela: i to jedan za izobrazbu šumarskih
upravitelja, a drugi za izobrazbu šumarskih inžinira. Naukovanje u prvom
trajalo je 3, a u drugom 4 godine. Nuzgredno budi spomenu o, da je
taj šumarsko-inžinirski odjel jedva nekolicina slušača svake godine
polazila. Sada je samo jedan jedinstveni odjel za šumare, naukovanje
4 godišnje, uči se mnoštvo inžinirskih disciplina, a onaj koji je taj odjel
svršio, pa kad je nakon dvogodišnje prakse položio državni izpit, steći
će time pravo nositi naslov „šumar-inžinir". Kako je mjesto dojakošnjega
trogodišnjeg i za šumara uvedeno četir-godišnje naukovanje, obuka
je u nekim disciplinama proširena, odnosne neke su discipline na novo
uvedene. Od 1. listopada o. g. vriedi za slušače šumarstva sliedeća nova
naučna osnova: