DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1904 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 699 —


živio nalcon svojega umirovljenja. S razvojačenjem naše slavne Vojne
Krajine, segregacijom krajiških državnih šuma, pak ustrojstvom naših
krajiških imovnih obćina ime je Mollineryevo uzko skopčano, jer je glede
svega toga imao Mollinary, tada zapovjedajući general u Zagrebu i glavar
krajiške uprave, glavnu rieč, a nastojao je, da sva ta pitanja u korist
Krajišnika i njihovoga potomstva rieši. Blagopokojni barun Mollinary
odlikovao se je kao glavar uprave Vojne Krajine pravednošću i živim
zanimanjem za interese krajiškoga pučanstva, jer mu je to pučanstvo, kao
rodjenomu Krajišniku, bilo milo i drago. Sve da se možda i nisu nakon
razvojačenja Vojne Krajine izpunile sve nade naših Krajišnika, ipak će se
još i kano potomstvo junačkih Krajišnika s ljubavlju i poštivanjem sjećati
se svojeg nekadašnjega glavara baruna Mollinarija. „Slava mu!"


Požar parne pilane u Drvaru. Učestnici prošlogodišnje ekskursije
našeg hrv. slav. šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju ugodno će se
sjećati liepoga dočeka priredjenog im po gg. činovnicima i radničtvu
krasne i na najmoderniji način uredjene pilane tvrdke Steinbeis i dr. u
Drvaru u Bosnoj. Kako domaće novine javiše postao je taj uzorni objekt
na žalost nedavna žrtvom elementarne nepogode — požara, a time je
nanesena ne samo velika šteta spomenutoj tvrdki, već i vrlo brojnomu
radničtvu, koje je u toj pilani dobru zaslužbu nalazilo.


Vojničke karabinke i naše lugarsko i lovačko osoblje. U novije
vrieme ušlo je u običaj, da se naše lugarsko i lovačko osoblje providja
često vojničkim karabinkama staroga — Werndlovoga sustava. Obzirom
na javnu osigurnost, držimo, moralo bi se tomu posvetiti više paske.
Trebe naime držati na umu, kuglja iz ovakove puške ubojno gadja još
na kilometre daleko. Dakle i u rukama vrlo opreznoga čovjeka može
takovo oružje vani u terrainu biti od osobite pogibelji, a nekmo li u
rukama manje opreznoga. Pogotovo je pogibelj velika u ravnim predjelima,
u kojima bi se uporaba takovog oružja naprosto zabraniti morala.


LoTski zakon za Italiju izradila je talijanska vlada i kani ga,
ako već nije, predložiti saboru. To bi bio u obće prvi lovski zakon
talijanski, jer je tamo još od rimskih vremena lov slobodan, te se lovi
u svako doba na sve i sva, a poznato je da i nesretne ptice pjevice
od talijanskih lovaca, pravih „pečenkara", silno stradaju. Nije stoga čudo
što se proti stegama, koje bi bile tim lovnim zakonom propisane, diže
sve i sva, te ima malo nade, da bi vlada s tom svojom zakonskom
osnovom u saboru prodrti mogla.


Ostatci prastare hrastove šnme u Švedskoj odkriveni su nedavno
u prostranom tresetištu provincije Schonen, kako je listu „Munchner Neueste
Nachrichten" javljeno. Hrasti su se sasvim dobro sačuvali, dapače i one