DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 57     <-- 57 -->        PDF

— 657 —


Broj
12.501.


Oglas dražbe.


Povodom odpisa visoke kr. zem. vlade odjela za unutarnje poslove
od 7. listopada t. g. broj 76.297 te na temelju rješitbe veleslavnoga
upravnoga odbora županije betovarsko-križevačke od 17. listopada
1904. broj 2284 U. 0. obdržavati će se dne 15. studenoga 1904. u 10
sati prijo podne javna pismena dražba vrhu 970 kom. hrastovih stabala
nalazećih se u šumi „Gajić" vlastničtvo z, z. Gaj udaljena 4 kl. od Vrbovca
a leži uz glavnu cestu Rakovac—Vrbovac, gdje i željeznička
stanica.


Hrastova stabla procienjena su: 20i´76 m´ 16´28 m^ cjepke
747´98 m^ gradje i tvoriva, te 691 komad željezničkih podvlaka to sve
kao jedna cjelina u ukupnoj procienbenoj vriednosti od 16.883 K 48
filira.


Za obaranje i izvoz robe jest ustanovljen rok do 1. listopada 1905
godine. — Dražbovati će se samo pismenimi ponudami.


Pismene ponude propisno biljegovane sa točnom oznakom dražbenoga
predmeta i sa točno navedenim! brojevi i slovi označenom
svotnom ponudom primaju se do 15. studena 1904. kod obć. poglavarstva
u Vrbovcu te se imadu najkasnije do 10 sati prije podne dražbu
vodećem činovniku predati.


Nudioc imade uz vlastoručni podpis u ponudi naročito očitovati
da su mu dražboprodajni uvjeti poznati, da se njima podvrgava, te da
će takove ili sam ili kroz svoga punomoćnika podpisati.


Ponudi mora priležati 107o procjenbene svote u ime žaobine u
gotovom novcu ili u tečaju stojećim sa couponima ili talonom obloženim
austro-ugarskim papirima ili u inim pupilarnu sjegarnost uživajućima
efektima, koji se sa 5% izpod bur. vriednosti primaju.


Na omotu pismene ponude mora uz naslov izrično obilježeno
stajati:
„Ponuda za prodaju 970 kom. hrastovih stabala u šumi „Gajić"


z.
z. Gaj kod obć. poglavarstva u Vrbovcu na dne 15. studena 1904."
Brzojavne ili naknadno stigavše ponude ne primaju se u obzir.
Dražbene uvjete može svaki pregledati u uredu obć. poglavarstva
u Vrbovcu za vrieme uredovnih satih.


Kr. kotarska olblast.


u Križevcih, 25. listopada 1904.
Kr. kotarski predstojnik:
. B e n a k V. r.