DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 56     <-- 56 -->        PDF

— 656 —


Broj 11.929.


Oglas dražbe.


Povodom odpisa velc^lavaog upravnog odbora županije belovarsko
križevačke od 24. rujna t. g. broj 1967 obdržavati će se dne 15. stu denog
a u 10 sati prije podne javna pismena dražba vrhu 1260 kom.
hrastovih stabalah nalazećih se u predzabrani „Vranje" z. z. Lonjica-
Peskovac udaljena od Vrbovca 6 kl. 2 kl., od glavne ceste koja vodi iz
Zagreba u Vrbovac, gdje je i željeznička stanica.


Ista hrastova stabla procienjena su na 14´79 m^ ejepke 413-00 m´
gradje i tvoriva, 106´54 m´-* balvana 281 kom. podvlaka Drva i odpadci
ostaju ovlaštenicima kao gorivo drvo te nisu u procjenu uzeta,
đoeim je gore označena drvna masa procienjena na 11.440 kr. 12 fil.


Rok za izradbu i izvoz ustanovljen je do .31./VI1. 1905 (pete). —
Dražba obavljati će se pismeno, na brzojavne ponude kao i na naknadno
stigavšc neće se uzeti obzir.


Pismene ponude propisno biljegovane sa točnom oznakom dražbenog
predmeta i sa točno iiavedenimi brojevi i slovi označenom svotnom
ponudom primaju se do 15. studena 1904. kod obć. poglavarstva
u Vrbovcu, te se imadu najkasnije do 12 sati prije podne dražbu vodećem
činovniku predati.


Nudioc imade uz svoje ime i prezime, boravište i uz vlastoručni
pođpis u ponudi očitovati, da su mu dražboprodajni uvjeti poznati da se
njima podvrgava, te da će takove ili sam ili kroz svoga punomoćnika
podpisati.


Ponudi mora priležati 107o procjenbene svote u ime žaobine u
gotovom novcu ili u tečaju stojećim couponima ili talonom obloženim
državnim austro-ugarskim papirima ili u inim pupilarnu sjegurnost
imajućim efektima, koji se sa 5"/o i^-pod kurzovne vriednosti primaju.


Na omotu pismene ponude mora uz naslov izrično ubilježono
stajati :


„Ponuda za prodaju 260 kom. hrastovih stabala nalazećih se u
šumi Vranje zem. zajednice Lonjica-Peskovec, koja će se kod obć. poglavarstva
u Vrbovcu na dne 15. studena 1904. obdržavati."


Dražbeni uvjeti mogu se na uvid dobiti svakim danom za vrieme
uredovnih salih kod obćinskog poglavarstva u Vrbovcu.


Kr. kotarska oblast.


u K r i ž 8 V c i h, 25. listopada 1904.
Kr. kotarski predstojnik:
Benak v. r.