DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 655 —


došli smo do temeljitog osvjedočenja, da su mnoge činjenice u skroz
krivom svjetlu prikazano, izopačeno, li da u obće ne stoje, pak bi stoga
bilo u interesu sama stvari, da dopisnici dopro pripaze od koga se o
pojedinim slučajevima informirati daju, odnosno da i same redakcije
primaju i uvrštuju samo one dopise, koji im dolaze od osoba, koje dobro
poznavaju i kojih osobna svojstva pružaju dovoljno jamstva, da su im
navodi istiniti i objektivno pisani, naročito onda ako su dopisnici takove
osobe, koje su u nekom slučaju osobito zainteresovane. Jer kakove su
posliedice ovakovog neobjektivnog, pače čestog neistinitog predočivanja
činjenica ? Posliedice su obično te, da se pojedini slučajevi točno iztražuju
a sve mamjeri da se nedostatak ili grieh izpravi, ako se nađje. A kad
tamo vidi se da ne ima na stvari ništa ili se stvar ima baš protivno nego
to dopisnik kazuje. Opetuje li se to češće, ne smatraju tad ni ozbiljni dopisi
ozbiljnima, a tad to može doista biti od velike šteto.


Na poziv glede uplate članarino sadržan medju oglasima u
ovom broju našega lista naročito upozorujemo p. n. gg. članove i to
toli u njihovom interesu samom a tako i u interesu našega družtva.


Br. 81.432.


Ogl


Od strane kr. zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove stavlja
se ovime do sveobćega znanja, da će se u smislu normativne naredbe
od 18. listopada 1886. broj 33.094. i od 21. svibnja 1890. br. 12.782
državni izpit za samostalno vodjenje šumskog gospodarenja obdržavati
dne 28. i sliedećih dana mjeseca studena 1904.


Odnosne u smislu citirane naredbe pod brojem 33.094 ex 1886.
sastavljene i propisno biljegovane raolbeniee imadu se neposredno upraviti
na osobu predsjednika izpitnog povjerenstva gospodina Roborta
Fischbacha, kr. zemaljskog šumarskog nadzornika I. razreda u Zagrebu,
najkasnije do 15. studenoga 1904.


U Zagrebu, dne 21. listopada 1904.


Kr. hrv.-slav.-dalm. zemalj. vlada, odjel za unutarnje


poslove