DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 54     <-- 54 -->        PDF

— 654 šumarske
akademije ščavničke, tražili bi isti nastavn i zahtjevi — doduše
slab materijalni položaj absolvenata u kasnijoj službi ne bi lo bar za sada
opravdati mogao — da se i u nas podjc istom stazom. Da i mi podjemo
istom stazom, kojom seje pošlo u susjednoj Ugarskoj u tom smjeru, odlučan
je još jedan važan i specialno naš razlog, naime da i s ove strane ne bude
nikakovoga prigovora onim našim absolventima, koji žele polučiti namještenje
kod uprave naših državnih šuma. U tom nas mišljenju najbolje
učvršćuje činjenica, što još do danas nisu riešene u Budimpešti molbe
ni onih naših domaćih akademičara, koji su kao prvi molili za namještenje
kod uprave naših državnih šuma. Da pako naši svršeni akademičari
budu namještani kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji
pitanje ne samo u obće važno, već ga smatrasmo upravo životnim pitanjem
za mladu našu zagrebačku šumarsku akademiju. Sa lu-vatske
strane učinjeno je do sele sve, da se upravi državnih šuma dade prilika
namještati u Hrvatskoj i Slavoniji podpunoma kvalificirane domaće
ljude a sposobne odmah propisanim slnžbenini jezikom uredovati i sa
strankami obćiti, a do te vrhovne uprave stoji, da se tim prilikama u
korist toli šumske uprave toli naroda posluži. Za nas je pako, kako već
gore spomenusmo, to pitanje od osobite važnosti, te se ne smije staviti
s dnevnoga reda, dok ne bude u smislu našeg temeljnog zakona i prava
riešeno. Da ga pako i vrhovna uprava državnih šuma, što prije na dnevni
red stavi, naša je žejja i molba, a svakako — dugim čekanjem — i podpunoma
opravdana.


NoTa naredl)a o kupovanju i izvozu žira, koju smo u prošlom
broju našega lista u cielosti priobćili, djeluje povoljno na cienu žira i
na solidnu konkurenciju, kako smo sa mjerodavne strane dočuli, prem
smo u domaćem novinstvu primietili i glasova, koji tu naredbu simpatično
primili nisu.


Naša šumska uprava i neki dopisnici našili politickili dnevnika.
Dok su ljudi ljudi, a ne angjeli, biti će nedostataka a i grieha svagdje,
pa tako i u upravi u obće, napose u šumarskoj s kojom naš seljak-ratar
naprestano u dodir dolazi. Pak kad se ti nedostatci i gricsi naročito u
opozicijonalnira glasilima nekoj puta na javu iznesu i žigošu, ne bi
to mogli smatrati neopravdanim, nedozvoljenim i štetnim. Nu kada se
iznose griesi koji ne postoje ili neznatni manjci tako predoče, da je
vriedi ona narodna da je „od muhe postao vol", tadi niti je to opravdano
ni svrsi shodno. Na ova razmatranja ponukaše nas češći dopisi
priobćeni u raznim našim većinom opozicijonalnim novinama, u kojima je
govor i o našoj šumskoj upravi. Ti su dopisi često bez svake objektivnosti


o čem smo se već opetovano osvjedočili, zanimajuć se potanko za pojedine
u takovim dopisima iznesene činjenice. U pretežnoj većini slučajeva