DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 651 —


za parenje i leglo gušće stisnuU, vlada uvjek nemir u reviru, pošto se
TA to vrijeme sveza između pojedinih parova raskinula i družtvenost
iščezla. One koke, koje moraju otići, isčeznu dalje i traže tada takova
skloništa, gdje na leglu neće biti smetane. Tako se dogodi, da se na
susjednim brdeljcima i visovima pojedini parovi mladih koka uzgoje, te
i pj-eko ljeta tamo ostanu. Nadođe li kasna jesen sa takovim okolnostima,
da priječi tražnju hrane, manjka na visoravni izleženim kokama
na brežnatim poljima poslije žetve k tome još i svake zaštite tako,
da se one moraju skloniti u visoku šumu ili susjedne gustiše, tada će
ove povorke jednoga dana svoje domaće skrovište ostaviti i otići u
ravnicu, gdje još uvjek imadu hrane u izobilju, gdje se opet združe. U
proljeće zaputi so opet nekoliko parova na stara domaća skloništa po
brdeljcima.


Ako iznenadno uskrsnu v eliki čopori jarebica u vinogradima za
vrijeme kasne jeseni, ima se pripisati najviše samo toj okolnosti, da
ova koka ima neku osobitu ljubav za zrelo grožđe i za to za vrijeme
berbe ide u predjele bogate na vinogradima. U istinu susreće lovac u
krajevima, gdje se uzgajaju vinogradi, za vrieme berbe često velike čopore
koka, koje tu sigurno prije nisu bile. Kako ove dolaze amo i šta
traže ovđe ? Općenito se uzima, da ih onamo mame zrele jagode, gdje
se neko vrijeme dobro provađaju. Ali su suglasna istraživanja iznijela,
koja su u tim krajevima činjena, da jarebice onamo ne privlače zrele
jagode od grožđa, nego navlastito mali goli pužići, koji se u to doba
po vinogradima često u dosta znatnoj množini nalaze. Istraživanja su
dokazala, da su koke po vinogradima za vrijeme berbe, a i kašnje još
veliku množinu pužića uništile, a samo sporedno grožđe nagrizale. Jarebica
se mora označiti kao sveopća proždrljivica. One ne prezire nikakovu
hranu, ipak kako opažanja i istraživanja uče, u opće više vole životinjsku,
nego li bilinsku hranu. Premda se njihova glavna hrana za
dulje doba godine sastoji iz biljne hrane od žitarica i sjemenja, ipak
uništuju za to vrijeme i veliku množinu kukaca, osobito pužića, koje
pomno traže, i kako se čini od svake druge hrane ovu najrađe imadu.
Kada se uzgajaju mlade jarebice, pa se čine opažanja, primjećeno je,
da mlada jata vole više životinjsku hranu, nego li najbolje sjemenjenajslađe bilje tako, da se dakle već u mladih koka pokazuje veća ljubav
za životinjsku hranu. Da se dakle jarebice u većem broju u jeseni po
vinogradima nađu, ima se tražiti prije uzrok u tome, što se u to vrijeme
iznenadno pojavi po vinogradima velika množina kukaca, osobito pužića,
koji prestavljaju traženu hranu, nego li u tome,´da jarebice ostavlja
svoja polja radi zreloga grožđa i da se radi toga povlači u vinograde.


Pi´eveo V. V.