DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 30     <-- 30 -->        PDF

— 630 —


sledede točke i visokoj vladi na uvaženje shodnom predstavkom
predlože:


1. Da se razprave zaostalih kaznenih prijava o šumskim
štetama u što kraćem vremenu provedu, a u buduće brzo razpravljaju
i štetocinje zasluženoj kazni privedu.
Ovo postići moglo bi se uvedenjem postupka iz ogluhe a
u ostalom stvar je visoke vlade, da nadje shodna sredstva,
kako bi državna vlast svojoj dužnosti udovoljila.


2. Ovrhe šumskih šteta imadu se provadjati sustavno i
konsekventno, te jedino visokoj vladi prinadleži pravo ovrhe
za šumske štete obustaviti, saslušav o tom mnenja krtomu pozvanih
faktora.
3. Ako bi kada došlo do nove kodifikacije šumskog zakona
ili sličnih zakona o zajedničkom šumskom vlastničtvu,
neka bi se § 18. šumskog zakona u toliko promjenio, da bude
proti pojedinim osobito opasnim šumoštetnicima moguć i strogi
sudbeni postupak.
4. Visoka vlada umoljava se, ako je ikako moguće, da
osnuje lugarnicu, koja bi se eventualno mogla pripojiti kojoj
od postojećih ratarnica ili subvencionirati jur postojeću privatnu
školu.
S tim u savezu dakako, da se beriva lugara imadu urediti,
bilo jedaolično ili tako, da im bude eksistencija obezbiedjena.


5. Visoka vlada umoljava se, da uputi ponovno upravne
oblasti na pogibelj koja preti od šumskih požara, te da oblasti
u danim slučajevima postupaju proti nehajnim općinskim poglavarstvima,
kao i žiteljstvu, koje se neodaziva gašenju požara.
6. U koliko dosadanje odredbe i zakonski propisi ne bi
.dovoljni bili za preprečiti napredovanje krasa, dobro bi bilo,
kad bi visoka vlada priredila osnovu zakona o krasu, da se
zapreci dalnje širenje krasa a jur postojeći uzmogne pošumiti.