DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 629 —
predstaviti to bivšim kodifikatorima šumskog zakona, nesumnjivo
bi § 18. aasma drugačije izgledao.


Kazneni zakon predvidio je takve slučajeve, te ima odredbe,
da sud ima postupati proti članovom obitelji, ako to
odnosni ovlašteni vlastodržac zatraži. Valjalo bi to urediti i za
suvlastnike šuma, bilo da svaka šteta preko nekog stanovitog
iznosa pripada pod ustanove kaznenog zakona, bilo pako tako,
da autonomno predstavnictvo takovih, zajednica može zatražiti
sudbeni progon proti takovim članovima, analogno ustanovama
kaznenog zakona.


oteta što se g. izvjestitelj nije osvrnuo na šumske štete
nastale elementarnim nepogodama, stoga ću ja samo nekoliko
rieci o tom progovoriti.


Zali bože ogulinska imovna općina ima u tom pogledu
težkih izkustva. Namjerice je često puta šuma po samim ovlaštenicima
podpaljena, da uzmognu okupirati šumsko tlo, te im
je jednom i uspilo uništiti oko 4.000 jutara najljepše šume.
Na udivljenje svega svieta rješen je takov jedan paležnik kazne
ustanovljene kaznenim zakonom pa sudjen po — političkoj
oblasti!!! Neka si svatko po volji ovo komentira!


I u pogledu požara valjalo bi, da visoka vlada uputi podčinjene
upravne oblasti na točno obdržavanje ustanova šumskog
zakona i odnosnih naredaba, jer nehaj, koji u tom pogledu
kod žiteljstva vlada, razumljiv je obzirom na uvodno spomenuti
karakter naroda, ali neshvatljivo je kao da i općinska poglavarstva
u tom pogledu stoje na istom stepenu.


Prošli mjesec dogodio se je slučaj, da je šuma neke zem-
Ijištne zajednice čitavih 8 dana gorila pod nosam općinskomu
poglavarstvu, a da nisu niti prijave nadležnom kr. kotarskom
šumaru podnieli a kamo li prstom makli, da požar gase. Redovito
kod požara moramo silom narod gašenju pritjerivati por
modu oružnika, jer po samim općinskim poglavarstvima težko
šumi.


Da ne zlorabim dalje strpljivost slavne skupštine predlažem
da se predloži g. izvjestitelja, kao i neki moji nazori slože u