DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 28     <-- 28 -->        PDF

— 628 I
ako je donekle opravdan nazor g. izvjestitelja glede go


jitbenili radnja, koje se svakako bolje i svrsi shodnije obav


ljaju plaćenim nadničarima, to ali imade ipak množina radnja


kao n. pr. pravljenje puteva, ograda i t. d., koje se mogu na


taj način izvesti i dobrim uspjehom.


Naravski valja paziti, da se tu zloporabe ne dogadjaju,


nego od bogatili dug utjera, a insolventni da ođradjuju.


G. izvjestitelj posve pravo uavadja, da kraj postojećih odnošaja,
ne može se dati krivnja obranbenom osoblju, da nam
je obrana šuma na tako nizkom stepenu, ali držim, da i tu
leži neki dio krivnje tolikim šumskim štetama. Mi nemamo
školovanog lugarskog osoblja, a žali bože nemamo tako skoro
u izgledu lugarnicu. Pa ipak samo škola može dati onu pravu
ljubav i shvaćanje svog zvanja, koje je lugaru u tako težkim
prilikama potrebno. Dakako, da valja trud i nagraditi, stoga
gdje je još potrebno, valja lugarima plaće povisiti, da ne zavise
od nikoga, nego da se svom dušom i tielom posvete svom
zvanju.
Po § 18. šumskog zakona prekršaji onih, koji imadu prava
drvarenja, smatraju se i kazne kao kvar šumski i kao takav
podpadaju presudi političkih oblastih. To načelo nalazimo izraženo
i u kaznenom zakonu, da suvlasnici, kao n. pr. suzadrugari,
djeca obitelji i t. d. uživaju blagodat blažeg postupka.
Nesumnjivo je to i opravdano.


Medjutim kodifikatori šumskog zakona nisu mogh predvidjati
budući razvitak, nisu mogli predviditi, da će biti i takovih
individua, koji će se koristiti tom singularnom odredbom,
te na štetu zajednice izvući ne samo svoj idealno kapitalizirani
dio, nego i preko toga. Kod ogulinske imovne općine ima nekoliko
zadruga, kojih svaka pojedina duguje 4 do 5 hiljada
kruna šumske štete. Kazumije se samo od sebe, da ti nisu počinili
tih šteta za pokriće svojih nužnih pripadaka, nego im je
upravo zanat pravljenje šumskih šteta, te se otvoreno bave tim
kao kakovom otvorenom trgovačkom radnjom. To su redovito
golje, od kojih se šteta nikad utjerati ne može. Da možemo