DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 625 —


U Gornjoj Krajini, kao što je poznato vodi se preborni
siek. U sječinama dakle doznačuje se najstariji dobni razredto redovito stabla poeam od 50 i 45 cm. debljine. Pravoužitnici
mogu iz takovih stabala podmirivati sve svoje potrepštine,
ali sitnu gradju redovito radi troška izrade ne prave iz stabala
takovih, nego vole podsiecati otanja stabla iz kojih onda
sami otešu ono, što trebaju.


I to je povod čestim slučajevima šumskih šteta a uaravski,
ako nije pri ruci primjerene sile, težko je narod odučiti od
toga; a to je tim opasnije, jer ugrožava mladje dobne razrede,
dakle budućnost šume. Pravljenjem prosjeka, kao i proredbom
za to sgodnih šumskih predjela nastojimo tomu doskočiti.


Tamo gdje pravoužitnici plaćaju snižene pristojbe mnije


g. izvjestitelj, da bi trebalo doznake pravovremeno učiniti a
naknadno pristojbe ubirati. Bojim se, da bi g. izvjestitelj to
samo jednu godinu pokušao, ali ne više.
Držim, da bi u najpovoljnijem slučaju jedva polovinu pristojba
naknadno ubrati mogao. G. izvjestitelj prikazao nam
je slikovito sudbinu naših prijavnica i nehaj pravoužitnika
spram osude, ali kad bi i tako bilo, još bože pomozi!


Imovne općine velike su korporacije, plaćaju državi porez,
pomažu i te kako javne svrhe, s toga bi se opravdano moglo
predmjevati, da i javna uprava ide u svem i svačem imovnoj
obćini na ruku. Ali baš obratno biva. Broj nerješenih prijavnica
upravo je horendan i to ne samo onih starijih, nego i
onih iz posljednjih godina. Navadjam za primjer, da je godine
1902. cd strune šumarije Ogulinske podneseno 2433 komada
kaznenih j>rijava, a ne riešeno do sada 1384 komada; godine
1903. podneseno 2235 komada, a neriešeno 1975 komada.
Ne treba komentara ovim brojkama. Kušali smo urgirati svakih
6 mjeseci rješenje tih zaostataka. Neke oblasti udostojale se
odgovoriti bar na prve požurke, nekoje niti na prve, a posljedak
na koncu isto što i prije urgencija, ne rješavanje kaznenih
prijava. G. izvjestitelj iztiče, da je tomu glavni razlog
preopterećenost kotarskih oblastih, te ne dvojim, da je tomu