DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 622 vatski
narod, komu rado pridjevamo golubinju ćud, nije imenito
u postojavšoj Vojnoj Krajini tako blag, nego nasuprot vrlo
sklon časovito se pokoristiti i na način nedopušten. K´tomu
kako je neuputan, lahko si na svoj način tumači pravne uredbe
kako je to žalibože i sa imovnim općinama mislio. Prigodom
diobe izmedju države i pojedinih pukovnija, reklo se narodu
»Evo polovinu šuma poklanja cesar Vama«.


Dakako^ da je to narod svojim načinom shvatio: nije razumjevao
pod tim, da se šuma ima potrajno uživati, da ostane
sačuvana i potomstvu, nego je držao, da može biti neograničen
u svom uživanju i tko ga je u tom prečio, smatrao ga je
svojim neprijateljem.


Znamo iz najnovije prošlosti, kako se je našeg naroda dojmila
socialistička agitacija u nekim naprednijim dielovima ravne
Slavonije, te od svih maksima i nauka, koje nauča ta nauka,
prigrlio je dakako samo onu, koja mu je pričala o podjeli
vlastničtva, misleć u svojoj primitivnoj duši, da će mu odmah
svanuti sunce, kad bi mogao dočepati se tudje muke. Tako je
bilo i sa imovnim šumama; mjesto da čuva svoje vlastničtvo i
da ga neokrnjeno preda svomu potomstvu, nastupila je era
mahnitog haračenja šuma, ne samo za ogrevno drvo nego i ono
za gradju, a pripomoglo je tomu dakako to, što se takove
kradje (jer to već ne smijemo zvati šumskima štetama) presudjivale
i kaznile, ili bolje rekuć ne kaznile, po političkim oblastima
a nisu bile podvržene strogom sudbenom postupku.


Nema sumnje, da te prilike u najnovije doba hvala maru
i nastojanju uprave imovnih općina ponešto na bolje okreću, ali
trebati će još mnogo i mnogo decenija, te marljiva rada, imenito
škole a i crkve, dok narod postigne takav stepen prosvjete,
da promjeni svoj sada tako zlu skloni karakter. Za dokazati
ovu tvrdnju mnijem, da mi nije nužno iznositi slavnoj
skupštini dokaza. Komu nije se već u praksi desilo, da je
pravoužitnik ostavio doznačena gradjevna debla a posjekao
druga iz puke objesti ili radi kakove neznatne polakšice, a glede
ogrevnog drva, kraj premnoge leževine, sječe mladikovinu iz