DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1904 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 621 —


Stavljam indi predlog:
»U prave imov. obdina imaju se pobrinuti
za pravodobnu podmirbu ogrieva za svoje
pravoužitnike, šumsko-ogojne radnje imaju
se izvadjati na nadnicu uz gotov novac, a dosudjene
šum sko-k var ne odštete imaju se bezobzirno
po u tu svrhu postavljenim ovrhovodite Ij ima utjerivati,
te šumske razprave nuždnom brzinom i
strogošdu provadjati«.


Na gornji referat g. šumarnika V. Benaka
nadovezao je g. šumarnik D. Mocnaj ovaj
koreferat.


Nakon ovako liepe i stvarne razprave, koju nam je podao


g. izvjestitelj, malo će mi gradiva preostati za obraditi, nego tek
kusati ću njekoje manje praznine, koje su u hitnji posla gospodinu
izvjestitelju nastale, kako tako popuniti.
U glavnom g. izvjestitelj govori o uzrocima šumskih šteta a
u drugom dielu o njihovom uztuku.


Nesumnjivo je izvjestitelj imao pred očima odnošaje pojedinih
imovnih općina, kada je označio glavnim uzrokom šumskih
šteta nestašicu ogrievnih drva. Medjutim to baš ne stoji tako
općenito i sam izvjestitelj imenito za brdske predjele priznaje,
da nije bas nestašica ogrievnih drva pojedini uzrok šumskim
štetama. Nasuprot uztvrdio bi, da su uzroci šumskih šteta
mnogovrpni, a nekoje glavnije prikazat ću, dakako općenito obzirom
na sveukupne imovne općine a napose osvrnuti ću se na
prilike, koje postoje u Gornjoj Krajini.


Imovne općine nisu davna tvorevina, pa i ako je bilo i
prije šumskih šteta, to su oue Upravo od vremena postanka
imovnih općina porasle i na žalost još neprekidno rastu. Hr