DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 558 —
Sjrija i predjeli na srednjem toku Euphrata bijahu po
Pliniju i Prokopu vrlo plodonosni krajevi, a još i arapski pisci


X. i XIT. vijeka ističu plodonosnost ovih zemalja. Današnje
stanje pokazuje nam vodom siromašne gudure i sasvim suhe
stepe.
Iskopine u Sjevernoj Africi pokazuju, da je i ona bila
šumom pokrita, a znade se, da su zadnja haračenja u VIII. vijeku
Arapi u ovim predjelima počinili. Istu sudbinu stigla je i provinciju
Constantine ; zemlja, koja je u XVI. vijeku bila pošumljena,
a sada je sasvim pusta bez kulture i života. Totalnu
promjenu klime imade Egipat zahvaliti samo haračenju šuma.


Sinajski poluotok na kojemu je Izrael sa svojih 600.000
vojnika, žena i djece živio, bijaše krasna šumska površina, a
sada jedva da čovjek tamo živjeti može.


Mnogi predjeli na podnožju Anda, onda gorski lanci Granade
i Venezuele, koji su za vreme Indijskih poglavica bile
zemlje vrtova, sada su usljed uništenja šuma sasvim opustošeni.


Nekod lijepa zelena boja Perzije prelazi sada s istih razloga
u sivu boju Krša.


Alfons Kauders,


slušač filozofije, aps. sluš. šum. akademije.


HIIST-AJK:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Nadlugar im. obćine kriševačke, Tanasija Stojčević,


imenovao je kancelistom kod gospodarstvenoga ureda iste im. obćine u


Belovaru sa sustavnim berivima.


Umro. U visokoj dobi od 84 godine, a još uvjek u aktivnoj službi


preminuo je dne 19. pr. mj. u Vukovaru šumarnik upravitelj vuko


varskog vlastelinstva grofa Eltza, Antun Korab, posjednik zlatnog krsta


za zasluge, a od mnogo godina član našega družtva. „Slava mu".