DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— 556 —


Saziv i dan obdržavanja takovih skupština i sjednica, dužan
je predsjednik imovne obdine pravodobno vladinom povjereniku
prijaviti.


Vladin pevjerenik vlastan je, ako skupština zastupstva ili
odbora u svojim sjednicama zakonom im opredieljeni djelokrug
prekorači, obustaviti izvedenje zaključaka, sjednicu zatvoriti, te
0 tom podnieti izvješće kralj, zemaljskoj vladi.


Odpravci kralj, zemaljske vlade, upravljeni na gospodarstvene
urede imovnih obdina, kao i izvješća i podnesci gospod.
ureda na kr. zemaljsku vladu, dostavljaju se putem vladinog
povjerenika.


Ostali djelokrug vladinog povjerenika sadržan u članku


27. zakona od 15. lipnja 1873. kao i ustanove §. 8. naputka
C. k zakonu ob imovnih obdinah od 11. srpnja 1881. stavljaju
ze ovim izvan krieposti.
§. 16. Kralj, zemaljska vlada izdati [će u roku od 1 godine
dana novi naputak odnosno preinačiti ili popuniti postojede
naputke k zakonu od 11. srpnja 1881., [u smislu ovog
zakona.


§. 17. Sve ustanove zakona od 15. lipnja 1873. i od


11. srpnja 1881. ob imovnih obdina bivše Vojne Krajine, u koliko
stoje u protuslovju s ovim zakonom, stavljaju se izvan
krieposti.
§. 18. Provedba ovog zakona povjerava se banu kraljevina
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Vj. Stuhlić.


Posljedice haračenja šuma u nekim stranim
zemljama.


Na nerazboritom skoro bi čovjek rekao razbojničkom gospodarenju
šuma imadu još i danas mnoge i mnoge zemlje da
nose težke posljedice.


Francezka ima da zahvali veliki sasvim pusti dio između
Piemonta i postranih dijelova Rhone samo haračenju šuma.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 15     <-- 15 -->        PDF

- 557 —
Osobito štetno pokazalo se je ovo haračenje na gorskim obroncima
i visovima. U drugoj polovini prošlog stoljeda počeli su
Francuzi pošumljivati ove gole površini, ali dakako velikom
mukom i još vedim novčanim žrtvama.


Španija, koja im ade preko 407o neproduktivnog tla, bila
je krasnim šumama pokrita, a njen glavni grad Madrid, koji
koji se arapski zove »Majerit«, što znaČi »hladna rijeka«, bio
je u 16. vijeku krasnom šumom opkoljen, a još za cara Karla


V. zvali su klimu Španije ugodnom. A sada Španija imade
klimu, da čovjek jedva od vrućine uzdrži.
Sicilija nekoć žitnica Rima i puna brodovitih rijeka, sada
usljed razbojničkog haračenja šuma imade mnogo sasvim
usahlih rijeka.


U Italiji su cijeli veliki predjeli opustošeni, Apenini nekod
tako krasno pošumljeni, pokazuju danas izim nekoliko pitomog
kestena žalostnu sliku krša.


Sa središta gornjo-italskih jezera vidimo cijelu seriju opustošenih
gorskih lanaca na kojima se sada ni jedna trava ne
lulja, a u historijsko doba bijahu ovi lanci pokriti krasnom
hrastovom šumom.


Grčka nekod bogata na krasnim krastovim, bukovim i
crnogoričkim šumama, a i sada se još govori o dobrim i bujnim
pašnjacima Argosa, sada je gol kamen. Interesantno je,
da je ved Plato vidio nazadak u gospodarstvu usljed haračenja
šuma.


Velike stepe južne Rusije bijahu također visokom bukovom
šumom pokrite.


U Aziji i u samoj blizini krasne Samarkanaske doline
počnu se ved potoci i rijeke sušiti usljed haračenja šuma, tako,
da su obale i pojedina mjesta visokim plaštem pijeska pokrite,
te ne de dugo trajati, da se ovaj kraj pretvori u pustaru.


Palestina, koja je bila, kako biblija kaže »Zemlja izvora
i jezera«, bijaše također krasno pošumljena zemlja, a sada
usljed posvemašnog razaranja šuma, ved je vedim dijelom
pustara.
ŠUMARSKI LIST 10/1904 str. 16     <-- 16 -->        PDF

- 558 —
Sjrija i predjeli na srednjem toku Euphrata bijahu po
Pliniju i Prokopu vrlo plodonosni krajevi, a još i arapski pisci


X. i XIT. vijeka ističu plodonosnost ovih zemalja. Današnje
stanje pokazuje nam vodom siromašne gudure i sasvim suhe
stepe.
Iskopine u Sjevernoj Africi pokazuju, da je i ona bila
šumom pokrita, a znade se, da su zadnja haračenja u VIII. vijeku
Arapi u ovim predjelima počinili. Istu sudbinu stigla je i provinciju
Constantine ; zemlja, koja je u XVI. vijeku bila pošumljena,
a sada je sasvim pusta bez kulture i života. Totalnu
promjenu klime imade Egipat zahvaliti samo haračenju šuma.


Sinajski poluotok na kojemu je Izrael sa svojih 600.000
vojnika, žena i djece živio, bijaše krasna šumska površina, a
sada jedva da čovjek tamo živjeti može.


Mnogi predjeli na podnožju Anda, onda gorski lanci Granade
i Venezuele, koji su za vreme Indijskih poglavica bile
zemlje vrtova, sada su usljed uništenja šuma sasvim opustošeni.


Nekod lijepa zelena boja Perzije prelazi sada s istih razloga
u sivu boju Krša.


Alfons Kauders,


slušač filozofije, aps. sluš. šum. akademije.


HIIST-AJK:.


Osobne viesti.


Imenovanje. Nadlugar im. obćine kriševačke, Tanasija Stojčević,


imenovao je kancelistom kod gospodarstvenoga ureda iste im. obćine u


Belovaru sa sustavnim berivima.


Umro. U visokoj dobi od 84 godine, a još uvjek u aktivnoj službi


preminuo je dne 19. pr. mj. u Vukovaru šumarnik upravitelj vuko


varskog vlastelinstva grofa Eltza, Antun Korab, posjednik zlatnog krsta


za zasluge, a od mnogo godina član našega družtva. „Slava mu".