DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 127     <-- 127 -->        PDF

— 541 —


I., Mendekića T. i Babica J.: Marianyi I. 40 K; Šimić St. 10 K; Niemčić
pl. SI. 10 K; Grund H. 10 K; Bujan J. 12 K; Kotarska šumarija u
Brinju po 2 K za: Špraic I, Šebelj T., Sertić M., Vuković M., Stipetić
T., Perković T., Borić M., Perković M., Borić L, Trbović N., Knežević i
i Rajačić M.; Kadleček I. 10 K; Majerski S. 10 K; Fischbach R. 10 K;
Hankony pl. St. 10 K; Gospodarstveni ured II. banske imovne obćine
po 10 K za: Benaka V., Rennera A., Ugrenovića A., Gjurica Gj., Lazića


J. i Dremila 0., a po 2 K za: Mladjenovića D., Dojčinovića B., Vučetić
S, Košutić S., Perenčević P., Vranešević N., Kostić T., Srdenović Gj.,
Pantelie V., Lotina Gj., Dabić T., Joka B., Nenadić R., Orlović P., Perenčević
G., Pribičević M., Dabić M., Andasura N., Boroević Gj., Marković
S., Branković J., Karavidić J., Velebit M., Stagljar Gj., Plavljanić
D., Gvetanović P., Marić M , Svrabić P., Pejaković Gj. i Nesvanulica N.,
Kr. šumarsko ravnateljstvo u Zagrebu po 2´50 K za : Vasiljević V., Boeriu
V., Janušek St. i Steller SI., po 1´75 K za: Ereniić Gj., Sučevjć M.
i Glamočlija S., po 1´50 za: Lisac L., Dabić I., Miljuš P., Miščević St.,
Berger A., Maričić T., Glavač P., Zuber P., Obradović M., Habel I.,
Vrge P., Davidović A., Janjanin P., Gučković P., Galogaža M., Cop M.,
Komadina P., Obradović I., Vorkapić S., Kotoranin M., Oreščanin N.,
Gelap I., Lončar I., Rajaković P., Mihić 1. i Tišljar F., a po 50 fil. za
Uzelac M., Krznarić F., Jurčić J., Balen F., Butković J., Cvitković I.,
Golik A., Miletić P., Krpan I., Švob N., Pavlić J., Polić J., Milošević S.,
Golik M., Komadina M., Manojlović R., Budiselić A., Vujnović Gj., Starčević
A., Mihelčić J., Tomić J., Cenić N., Kalain F., Dragišić M., Pauković
I., Grgurić A., Begović D., Pintar B\, Špraic A., Franjković Gj.,
Rendulić M., Pavlović J., Sušić N., Šepić P., Steininger J., Minić M.,
Crnić V., Starčević I., Turkalj J., Turkalj M., Karić M., Priić Gj., Oštarčević
I., Krpan A., Brozičević M., Tomić J., Trbović B., Hrljević I,,
Manojlović I., Šepić K., Šubat N., Perković J., Stipić I., Dembić F.,
Klarić I., Dukić V., Badrić S., Komlenović A., Micić P., Crevar R., Heraković
J., Heraković P., Grbošić M., Skočić J., Gumura A., Dukić D.,
Forenbacher K., Marković S., Flajpan J., Rubetić S., Miletić M., Klobučar
A., Crnković D., Ferković T., Obradović A., Tkalčević M., Kosanović
L., Božić G., Manojlović M., Tomac J., Birtić Gj., Mrazović M.,
Kosanović S., Lipovac I., Kovačević J., Solar J., Pavlović J., Babić V.,
Kosanović S., Kolaković Gj., Krašić M., Požgaj I, Razer F., Grković D.,
Tatalović N. i Kovač T.
Na znanje.


P. n. gg. članovi družtva, koji žele prisustvovati ovogodišnjoj
jlavnoj skupštini družtva, koje će se prema priližećem pozivu i pro


ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 128     <-- 128 -->        PDF

— 542 —


gramu, obdržavati na 4. rujna t. g. u Zagrebu, upozoruju se ovim, da


u smislu § 13. družtvenih pravila, imaju pravo glasa samo oni čla


novi, koji su svoju članarinu za prijašnje, — kao i za tekuću godinu


podmirili.


U Zagrebu , koncem mjeseca srpnja 1904.


Predsjednictvo hrvat.-slavoii. šumarskoga družtva.


Natječaj.


Ovim se razpisuje natječaj za popunjene jubilarnog stipendija


hrvat.-slavon. šumarskoga družtva, za polazak šumarske akademije na


kr. sveučilištu Franje Josipa I. u Zagrebu, u iznosu od godišnjih 600 K


(šest stotina kruna) i 80 K (osamdeset kruna) za ekskurzije, učila i dr.


Pravo na taj štipendij imaju samo sinovi članova hrvat.-slavon.


šumarskoga družtva.


Molbenice obložene sa krstnim listom, svjedočbom zrelosti gimnazije,
realke ili realne gimnazije, te liečničkom svjedočbom o podpunoj
tjelesnoj sposobnosti molitelja za šumarsku službu, imaju se najkasnije
do 30. kolovoza t g. podnjeti podpisanom predsjedničtvu (Zagreb, Šumarski
dom.)


U Zagrebu , koncem mjeseca srpnja 1904.


Predsjednictvo lirrat.-slavou. šumarskoga družtva.


Natj( lecaj.


Kod otočke imovne obćine ispražnjena su dva mjesta šumarskih
vježbenika godišnjom pripomoći od 800 kruna, stanarinom od 120 kruna
ter 48 kruna u ime ogrievnog deputata.


Naljecatelji za ta mjesta neka svoje propisno biljegovane molbe
oblože:


1. Krstnim listom.
2. Svjedočbom o svršenih šumarskih naucih.
3. Lječničkom svjedočbom, da je sposoban za šumarsku službu u
planinskih krajevih.
4. Svjedočbom vladanja, izdanoj po nadležnoj političkoj oblasti;
ako su u službi, preko svog ureda, inače neposredno do 15. kolovoza
1904. podnesu na podpisati ured u Otočcu.
Otočac, 23. srpnja 1904.


Šumsko-gospodarstveni ured otočke imovne obćine.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 129     <-- 129 -->        PDF

543 —


=* ^ 03 o o cđ 1 -G
-o53tfi°
w&B>22
rr-j
Gi C3
G ´ ^ -^ OJ
. C ;=? --^ S2 o
60.—.-^i; 2 o (U
Ti IO
G-o iS
O 4 4
. ^ cn 1
&B44 . ´
-^ o"~ a ^ o a a
4 4 C3 rv
-^ O ,
o
s:2 a^^&l
-" -1 § 1
´G ; G2 ^ ^ o3
[rHrt
03
g
m u(Ti
a
OJJ
^4
D
o
C
«
bt)
o
G
o
>
´^^ ffi
O
o
OJ
1—:>
Cd
1—3
IZi
S]
ci
T i
o
bD
ctf
TS
1—s
yftsL^^ v
r ^
1jki*
\l ^
(^
Kj> yd
d
d
,Q
U
n
nT3
C
m >
11
,J^
c/3
´a
ci
a
CD
&
a
as
CD
G
a>
o
CD
_C
1 —
o
^f>
03
1 a>
SS
o
s
IM
O
>cn 5
-^
.a/S a
. CD
o
-^ a:
iS
S g >
Cfi . ^
o _
-^ .-a r-r
c« G GG S G
« 5 G
.M cd
CD S N
a o
M
; G
^ r-H >N]
f> ^
CD CS oj"^ .SŽ -" I
G »S ´-3
^ra "
G ´ O
^ 03 i-H
O ^
-^ (D ^
OJ-^ 03
. . 4 4
s a 1^
O O g -^ ^
;==
CD CO ´ ?
o
c
N
o
CD
>
G. = .
O 03
G i 3
a.
_o
´o .
M
G
G
G »
d -3
O Q J
2 *""
-9 03 Cfi° G °
G ^ —
03S jS_rtG %/>%
SS
cđ cti
&I2 G
ac 03
O cfi
33 OJ
2 G
G CD
b
CD "
o 2
G
N ´^
"1 CD
O ^
I—s
o 1
o
!H
a
´Ci
a
03
G
G
-~ H
a;
Cfi
rt
R CD
at3
O
TS
otJJ
l O
^"
C a
o> »^
y j3 1
o>
)b ^
OJ
^ 9
"^ ab^
SS
o> «»J
OC
-V, CU N
>0 G 4 4
G 4 4
^ š2 a
G
O i
a´ n4 4
03
> O
CO 50
^ O f^ N Q
(^-= G 3 o.
tica.´ii re~
´=^´^I;H =
O G O
p!—1 G :G= . Fi
<=3 o! 2 & n 1 -o _-.a oCD S 03 G
= ^ s5 3 a
C* ^ O !H cn
t j G G c3
o . bc O
aeii´ «OJ 03
i ^ fl a . -^ cg >. -^
>« G T3 ćn GI?
G o a) (U
a.S^-^ G >s:
J:^ rf 03 3 03
3 >cn c3 rci G
<==^= oj Og
ceo G g a
-s:**-^ M
_ Cfi co
«-" NI
=— GiS
C´ S CD ČE
OOT G O
CD 4 4 ^ 03 ´
-O cfl -; ;J—s^jO) ^ j G "G c!
S m a o t°
O -TG 44 tS
ag o siB .
-S ^ s ^
^
O a f^ G > bi)
a =" C3 G -^
^, -G= c " S >0
2 03 +2 44 ^ G >cfi C4 , N
C=3 ft^ S 2
T-^^lf^l-^
CV^Jr ^ :3 & G
i=—1 a. G . s.
> CD -^ a G
´ I Kl n GCfi a ´^
=^^ 3 O O
C*« 3 O bECn
15 cs
G.a
44
0) —
c« ^ =
N NI -a
CD 4 3 g
a -^ o s>
S -3 _:
G 3 =
o3 4 4 >
I-G ^ rt
o> _
ci —
03 05
zj a .
o
I ´G´UJ
CD -G 3E4 4 3 ^
T : 4 4 IJJ
o . a
N GG a OLo —
G 4 4 e «
o o
4 4 CD
P G^ CDQB >c/2 N
O O G G a o
rt ^
CD ro
C!!
Cfi
03 G
GG
4 4
0) O
2a I
II
bJD o
"G r3
rt ^^


TJredjuje Ivan PartaS, prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. Wittasek.)
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 130     <-- 130 -->        PDF

SADRŽAJ,


Strana


Poziv i program za XXVIII. redovitu glavnu skupštinu »Hrv.slav.
šumarskoga družtva, koja će se obđržavati
dne 4. rujna 1904. u Zagrebu.


Šumsko pravo Krajišnika. Piše B
417—447


Praktični primjeri njekim odsjekom odnosno §§. naputka za
sastav gospodarstveniti osnova odnosno programa. Piše
Cesarić 447—472


Riječ dvije u prilog šumskog radeničkog pitanja!- 473—478


Šumski sklop i oblici za proračunavanje drvne gromade sastojina.
Piše Mijo Krišković, nadšumar ... . 478—484


0 ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske
akademije zagrebačke u Slavoniju i Bosnu. Piše prof.


I. Partaš 484—506
Kako se bojadišu šumski sastojinski nacrti. Preveo V. Vučković 506—515
0 malom šumskom posjedu u Dalmaciji. Piše Vaso Vučković 515—522
Listak. Osobne viesti: Osobna viest: f Gustav Hempel 522—523
Družtvene ,viesti: Konferencijonalna sjednica upravlj.
odbora. — Poziv i program. — Osnova proračuna
i zaključni račun hrv.-slav. šum družtva 523—527


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo 528
Promet i trgovina 52"—^529
Različite viesti: Klub šumarah u Ogulinu. — K pokretu


kr. kot, šumara za poboljšanje svojega stanja i beriva.
— Trajna gospodarska izložba „Slavon gospodarskoga
društva" u Osijeku. — Divlji kesten. —
Ovogodišnja nestašica krme i šume u Ugarskoj. —
Deputacija činovničtva krajiških imov. obćina kod
podbana. — Viesti iz kr. šumarske akademije zagrebačke.
— Šumski požari ove godine. — Škola
za lovce u Ugarskoj. — Proti sunčanici i sunčanoj
kaplji. — Izpravak 529—540


Izkaz
o članarini i predbrojnini uplaćenoj za vrieme
od 29. svibnja do 25. srpnja 1904 540—541
Na znanje. — Natječaji 541—542