DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1904 str. 109     <-- 109 -->        PDF

— 523 —


šega društva pitala je i naša kr. zemaljska vlada prigodom ustrojenja
naše kr. šumarske akademije u njega savjeta, te je s toga pok. Hempel
u nekoliko navrata pohodio u tom poslu Zagreb, a tom prilikom posjetio
i bivši šumarski zavod u Križevcima. Prof. Hempel i na polju
šumarske literature mnogo je privredio, pokrenuo je izdavanje odličnoga
tjednika „Oesterr. Forstzeitung" kojemujeprvim urednikom bio; u društvu
s prof. Vilchelmom izdao poznato monumentalno djelo „Baumeu. Stracher".
Mrtvo tielo pokoj, dvorskog savjet, prof. Hempela prevezeno je u Beč
i uz veliko saučešće šumarskih i inih krugova svečano sahranjeno. „Slava
mu i vječna spomen."


Društvene viesti.


Konferencijonalna sjednica uprav, odbora. Za dne 12. srpnja
odredjena je bila sjednica upravnoga društv. odbora, ali se kao takova
nije održati mogla, jer su gg. predsjednik i oba podpredsjeđnika sprečeni
bili u sjednicu doći, koja se je s toga samo kao konferencijonalna sjednica
držati mogla. U toj konferen. sjednici stvoreni zaključci predložit će se
budućem odborskom sjelu na prihvat. S istoga razloga nije se moglo
obaviti ni ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice, pak se isti toga radi
u ovom broju društv. časopisa obdjelodaniti ne može. Prije početka
konfer. sjednice izkazali su prisutni odbornici posljednju čast nedavno
preminulom začastnom članu hrv. slav. šumarskoga društva, dvorskom
savjetniku prof. G. Hempelu, ustav sa stolica i kliknuv mu: „Slava".
Iza toga vijećano je o budućoj glavnoj skupštini društva, izletu u zagrebačku
goru i raspravama, koje će se prigodom glavne skupštine držati.
Koji su zaključci o tom smjeru stvoreni, proizlazi iz poziva i programa
za glavnu skupštinu, koji prileži ovom broju društv. časopisa.
Osim toga prihvaćen je zaključni račun i proračun društva za g. 1905.,
koji također niže u ovom broju lista donosimo. Konačno zaključeno je
dati društv. članu kot. šumaru i. obć. križev. J. pl. Aueu, koji se sada
u bolnici milosrdnicah u Zagrebu na liečenju nalazi, podpora u iznosu
od 80 K, te je tim ova konferen. sjednica zaključena.


Poziv i program za ovogodišnju glavuu skupštinu hrv. slav.


šumarskoga družtva i s njom spojenoga izleta u zagrebačku goru pri


leži napose u ovom broju „Šumarskoga lista" na što ovim p. n gg.


članove naročito upozoravamo.